ה"הגנה" במלחמת העולם השנייה, 1939-1945
למאגר התמונות