מלחמת העצמאות - ה"הגנה" הייתה ל"צבא ההגנה לישראל"
למאגר התמונות