מסמכים
שבועת ''ההגנה'' שנשבע כל חבר חדש
תוכנית להגנה על ירושלים, בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי, מפקד ההגנה בעיר, עוד לפני ייסוד ה"הגנה" - 1920
"על המשמר" - העיתון הראשון של "ההגנה" בתל אביב, שנות העשרים. קטע מדבר המערכת
הדגם הסופי של היישוב הראשון של "חומה ומגדל" - תל עמל (כיום ניר - דוד)
הקמת מטכ"ל ה"הגנה" פורסם לאחר הקמת המטכ"ל, 1939
"תקנון השירות הכללי" של חברי "הגנה" פורסם לאחר הקמת המטכ"ל 1939
"אושיות ה"הגנה" - המהוות מעין חוקה של הארגון, 1941
כתב המינוי של רמ"א (ראש המפקדה הארצית) ה"הגנה", משה קליינבוים (סנה), 1941. החותם הוא משה שרתוק, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית
מודעה אנונימית שהודבקה על קירות הבתים בארץ לאחר טביעת אניית המעפילים "סטרומה" בים השחור
העמוד הראשון מתוך "תכנית לחבול (חבלה) בארץ" של ה"הגנה" מ- 1942, במקרה של כיבוש גרמני של ארץ ישראל
הצעה להקמת מחלקות מיוחדות בפלמ"ח (ואכן הוקמו המחלקה הגרמנית, המחלקה הבלקנית והמחלקה הסורית) 1942
"במפעל" - ביטאון מטכ"ל ה"הגנה" - כביכול "לסגל המנהלים", 1945 "הקוצר" מכינויי הפלמ"ח
כרוז של ה"הגנה" הקורא להאזנה לתחנת השידור המחתרתית, שממנה קיבל קול ישראל הממלכתי את שמו
מעפילים-לוחמים. תרשים אניית המעפילים "חיים ארלוזורוב", שהכינה עצמה לקראת מאבק עם הבריטים, 1947
"פקודת הנגב" - הפלמ"ח מקבל אחריות על הנגב, אוגוסט 1947
פקודת הקמת "שירות האוויר" של ה"הגנה" (ממנו צמח חיל האויר), נובמבר 1947
מחטיבה אחת - לשתי חטיבות: חלוקת חטיבת לבנוני של ה"הגנה" בצפון הארץ לחטיבות גולני וכרמלי, פברואר 1948
אישור ראשון לכיבוש כפרים ערביים במלחמת העצמאות, אפריל 1948
"עידוד והוקרה ללוחמי נחשון" מאת הרמ"א, ישראל גלילי. אפריל 1948
טבריה בידי ה"הגנה" - העיר המעורבת הראשונה שכוחות ה"הגנה" השתלטו עליה. אפריל 1948
צפת בידי ה"הגנה", מאי 1948
פקודת ההקמה של צה"ל מתוך ארגון ה"הגנה", 26 במאי 1948 - הטיוטה
פקודת יום להקמת צה"ל, 28 במאי 1948
12 חטיבות צה"ל הראשונות - והתפתחותן מאז החלו לפעול במסגרת ה"הגנה"
חטיבות ה"הגנה" שהיו לחטיבות צה"ל
"שורות המגינים" היו זרוע ה"הגנה" במחנות המעצר בקפריסין, בשנים 1946-1949 כאן נראה הגיליון האחרון, ינואר 1949
רישום יומי של מלווי השיירות (כלי קטן, פר-פרבלום, ובלי-אקדחים; מס'-כדורים; התקפה, הגנה, חבית-רימונים; תמת-תת מקלע)
רישום מפורט של קבוצות מלווי השיירות (פר-פרבלום, ובלי מאוזר, שטייר-אקדחים; כ-כדורים; ר' הגנה, ר' התקפה-רימונים; תמת-תת מקלע)
דו"ח יומי - 15.5.1948
עטיפת חוברת "הספר הלבן" ממאי 1939, שצימצם מאוד את זכויות היהודים בארץ ישראל
סכימה של "שירות הקשר" של ה"הגנה" בשנים 1937-1941 לצד הקשר האלחוטי עדיין פועלים אמצעים כמו איתות ראייה ויוני דואר
מכתב פרישה של ראשי "ארגון ב'" (לימים אצ"ל) מה"הגנה"
פקודה של המפקדה הארצית (מ") בדבר גיוס עולים חדשים, 1935
מכתב תודה ל"הגנה" של ועד שכונת התקווה לאחר הדיפת התקפה ערבית בראשית מאורעות תרצ"ו (1936)
הסכם האיחוד בין שני הארגונים, על שיבת חברי אצ"ל ל"הגנה", 1937
כרוז נשיאות "כופר היישוב", המגבית היישובית החוקית למען ה"הגנה"

הדפסה | שלח לחבר
חזרה