ראשית מלחמת העצמאות, 12/47-5/48, ה"הגנה" לוחמת ובולמת את הכוחות הערביים
למאגר התמונות