פלמ"ח - הקמת גדוד 73
ב- 1.5.48 הורה יגאל ידין לארגן גדוד משוריין ראשון, ולהרכיבו מכל משורייני הזחל, משורייני הסיור וממשוריינים אחרים, שנמצאו בידי אג"א (אגף אפסנאות)