דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
מסמכים
ספרים
תמונות

ברשימה הבאה נכללו שלושים ספרים שעניינם הוא ארגון ה"הגנה" במהלך כל שנותיו. נבחרו ספרים ומחקרים כלליים לצד ספרים המתארים פן זה או אחר ב"הגנה". הרשימה, כמובן, אינה יכולה להקיף את כל שטחי הפעולה של ה"הגנה", שהייתה "הצבא שבדרך" של "המדינה שבדרך", וממנה צמח צה"ל. לנוחיות המשתמש צורפו לכל אחד מהספרים שורה או שורות הסבר על נקודות מרכזיות שבו. הרשימה בנויה לפי סדר א"ב של שמות המחברים או העורכים.

ספר תולדות ההגנה
אביגור, שאול; דינור בן-ציון; סלוצקי, יהודה, ואחרים. הספרייה הציונית, ירושלים; מערכות ועם עובד, תל-אביב, תשט"ו-תשל"ב. 8 כרכים.
סיפורה המלא של ה"הגנה" ותולדות מאבקו של היישוב היהודי ארץ-ישראל להבטחת שלומו, ביטחונו ורכושו מימי העליות הראשונות עד הקמת צה"ל.

לכסיקון כוח המגן - ה"הגנה"
נאור, מרדכי (עורך ראשי). משרד הביטחון - ההוצאה לאור והארגון הארצי של חברי ה"הגנה", תל-אביב, 1992. 528 עמ'.
סיפורה של ה"הגנה" במהלך 28 שנות פעילותה (1948-1920) בצורה לכסיקוגרפית. אלפי ערכים בנושאי פעולות קרביות, אימונים, התיישבות ביטחונית, העפלה, ייצור נשק במחתרת, רכש, ה"הגנה" בחוץ-לארץ, ועוד.
לעיון בלקסיקון ההגנה באתר הספריה הלאומית - לחצו כאן

ערכים מרכזיים:
גדודי ה"הגנה" שלחמו במלחמת העצמאות, עמ' 90-75.
המחשבה הצבאית של ה"הגנה", 252-247
המעבר מה"הגנה" לצה"ל, עמ' 272-268.
ההעפלה, עמ' 129-125.
התיישבות ביטחונית, עמ' 137-133.
ניצחון ה"הגנה" - ישראל גלילי (במבוא לספר)
תוכניות ה"הגנה": תוכנית א', תוכנית אבנר, תוכנית אוקטובר 1945,
תוכנית א/צ, תוכנית ב', תוכנית ג' (מאי 1946), תוכנית ד'
ועוד, עמ' 432-424.

קשר אמיץ
אדם, מוניה. מעלילות שירות הקשר של ה"הגנה". משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשמ"ו. 259 עמ'.
שירות הקשר של ה"הגנה" - דגלים, איתות-אור ואלחוט, כדי ליצור קשר בין יישובים בארץ, ועד להתקשרויות עם מרכזי ה"הגנה" וההעפלה בעולם.

התיישבות בשנות מאבק
אורן, אלחנן. אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ז-תש"ז (1947-1936). יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ח. 284 עמ'.
מדיניות ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל מימי חומה ומגדל עד קום המדינה, תוך תיאור מבצעי הקמת היישובים שנה אחר שנה והתפקיד שמילאה ה"הגנה" בייזום ההתיישבות, ביצועה והתווית גבולות המדינה היהודית העתידה.

שורשי חיל-האוויר
אמבר, עדו; אייל, אלי; כהן, אבי. התפתחות התעופה הביטחונית עד הקמת המדינה. חיל האוויר ומשרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב, 1988. 452 עמ'.
לאחר תיאור ההתחלות בשנות השלושים והארבעים, מוקדש רוב הספר להקמת שירות האוויר של ה"הגנה" (שממנו צמח חיל האוויר) ולהשתתפותו במלחמת העצמאות עד הכרזת העצמאות.

ואלה המקומות... – 100 אתרי ה"הגנה"
ארגמן, יוסף. משרד הביטחון - ההוצאה לאור והארגון הארצי של חברי ה"הגנה",
תל-אביב, 2000. 226 עמ'.

100 מקומות בארץ שהיו קשורים לפעילות ה"הגנה" על שלוחותיה השונות: מדן ודפנה בצפון ועד אילת בדרום. לכל אתר מוקדשת כפולת עמודים, המביאה את סיפורו הייחודי.

חרב בנכר
בן-דוד, יהודה. מעלילות ה"הגנה" באירופה, 1948-1945. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשל"ח. 320 עמ'.
ה"הגנה" גייסה באירופה ובצפון אפריקה אלפים, ולאחר מכן אף רבבות, שרובם עלו ארצה והשתתפו באופן פעיל במלחמת העצמאות.

צו קריאה תש"ח
גוברין, פנחס. התגייסות היישוב למערכה. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשל"ו. 111 עמ'.
היערכות היישוב מבחינת כוח-האדם לקראת מלחמת העצמאות ובשלביה הראשונים. רבבות חברי ה"הגנה" הם שהיוו את עיקרו של הכוח הלוחם בתש"ח.

שורשי החבצלת
גלבר, יואב. המודיעין ביישוב, 1947-1918. משרד הביטחון - ההוצאה לאור,
תל-אביב, 1992. 2 כרכים.

עבודת המודיעין היהודי בתקופת המנדט. הש"י, שירות הידיעות של ה"הגנה", תופס מקום מרכזי בפרקי הספר.


ספר הפלמ"ח
גלעד, זרובבל; מגד, מתי (עורכים ומְכנסים). ארגון חברי הפלמ"ח בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשי"ג. 2 כרכים.
סיפורו המלא של הפלמ"ח, זרוע המחץ של ה"הגנה", בשנים 1949-1941. מסופר על-ידי חבריו, מפקדיו וראשי היישוב וה"הגנה". פלוגות הפלמ"ח היו לגדודים, ולאחר מכן לחטיבה. במלחמת העצמאות הוא כלל שלוש חטיבות והיה לו חלק חשוב בלחימה ובהכרעת המלחמה.

כן, אנחנו נוער
דיין, דוד. ספר תולדות הגדנ"ע. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977. 320 עמ'.
הגדנ"ע (גדודי הנוער) היה זרוע של ה"הגנה", שהכשירה את בני-הנוער לפני הקמת המדינה לשירות ביחידות החי"ש, הפלמ"ח ושאר יחידות הארגון.

בנתיבי הבריחה
דקל, אפרים. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשי"ח. 2 כרכים.
ארגון "הבריחה" היה זרוע של ה"הגנה" באירופה, והוא פעל מ-1946 עד לקום המדינה וסייע למאות אלפי ניצולי שואה לעבור ממזרח אירופה למרכזה ודרומה, בדרך לאניות-המעפילים שהמתינו להם.

אטלס כרטא לתולדות ההגנה
ואלך, יהודה (עורך ראשי) . הוצאת כרטא, ירושלים, בשיתוף המרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש ישראל גלילי, 1991. 136 עמ'.
תולדות ה"הגנה", מבצעיה ופריסתה ברחבי הארץ, פעולותיה בחוץ-לארץ, מלחמת העצמאות והמעבר מ"הגנה" לצה"ל - באמצעות מפות, תרשימים ודיאגרמות.

המשימה רכש
וזה, פנחס. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשכ"ו. 285 עמ'.
רכישת נשק ואמצעי לחימה בתקופת המאבק נגד הבריטים.

פרקי תעש
וינברג, אברהם. חרשי נשק הגנה במחתרת. הוצאת מערכות, תל-אביב, תשי"א. 198 עמ'.
פיתוח וייצור אמצעי-לחימה ב"הגנה" משנותיה הראשונות, ובעיקר בשנות השלושים והארבעים.

הפלמ"ח הימי (הפלי"ם)
זוהר אברהם; פעיל, מאיר. בהוצאת המרכז לחקר כוח-המגן ע"ש ישראל גלילי,
תל-אביב, 2001. 276 עמ'.

פלוגה י' של הפלמ"ח שהוקמה ב-1945 עסקה בהעפלה, ורוב מפקדי הספינות היו מאנשיה; בחבלה ימית נגד ספינות הגירוש; באימון המעפילים בקפריסין; בהכשרת כוחות-נחיתה מהים.

ההגנה
נאור, מרדכי. אירגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, תשמ"ו. 170 עמ'.
קיצור תולדות אירגון ה"הגנה" מייסודו ב-1920 עד הפיכתו לצה"ל ב-1948.

ההעפלה
נאור, מרדכי. 1948-1934. משרד הביטחון - מוזיאון צה"ל, תשל"ח. 148 עמ'
תולדות מפעל ההעפלה לארץ - מימיו הראשונים בשנות השלושים ועד להקמת המדינה. במהלך תקופה זו הפליגו ארצה 141 ספינות, שעל סיפונן כ-100 אלף נפש. את רובן שיגר "המוסד לעלייה ב'" של ה"הגנה".

חומה ומגדל, 1939-1936
נאור, מרדכי (עורך). הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשמ"ז. 242 עמ'. (סידרת "עידן", 9).
מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר על אחד ממבצעי ההתיישבות והביטחון החשובים ביותר בקורות היישוב היהודי בארץ-ישראל לפני קום המדינה.


צנחני התקווה
סטמפלר, שמואל (עורך). משרד הביטחון - ההוצאה לאור והמרכז לתולדות כוח המגן, ה"הגנה", ע"ש ישראל גלילי, תל-אביב, 1995. 199 עמ'.
מאמרים על פועלם של צנחני היישוב, חברי ה"הגנה", שנשלחו אל מעבר לקווי האויב הגרמני באירופה
במלחמת-העולם השנייה, לצד זיכרונות של שמונה מהם.

קיצור תולדות ההגנה
סלוצקי יהודה (מחבר). אביגור, שאול; ריבלין, גרשון (עורכים). משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1978. 521 עמ'.
קיצור ספר תולדות ה"הגנה" בכרך אחד.

ההגנה - הדרך הציונית אל הכוח
עילם, יגאל. הוצאת זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב, 1979. 380 עמ'.
ניסיון לעמוד על סוד כוחה של ה"הגנה": כיצד גובשה דוקטרינת הלחימה שלה; מה היה תפקידה של ההתיישבות הביטחונית באסטרטגיה הציונית; בסוגיות אלה ואחרות עוסק הספר.

התפתחות כוח המגן העברי, 1948-1907
פעיל, מאיר. סידרת אוניברסיטה משודרת של גלי צה"ל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1987. 115 עמ'.
מבט נוסף על התפתחות ה"הגנה", כשהפעם נקודת ההתחלה היא בהקמת ארגון "בר גיורא" בתחילת המאה העשרים. הסיום - הקמת צה"ל בעיצומה של מלחמת העצמאות.

מן ההגנה לצבא ההגנה
פעיל, מאיר. הוצאת זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב, 1979.
447 עמ'.

נסיבות הקמת ה"הגנה", דרכי פעולתה וניתוח מרכיביה השונים במהלך השנים, עד להפיכתה לצה"ל.

לאש ולמגן
ריבלין, גרשון. תולדות הנוטרות העברית. הוצאת מערכות, תל-אביב,
1962. 491 עמ'.

חיל הנוטרים היהודי, שפעל בשנים 1948-1936, היה, לכאורה, זרוע של המשטרה הבריטית, אך בפועל
הוא הונהג על-ידי ה"הגנה".

עלה זית וחרב
ריבלין, גרשון (עורך). מקורות ומחקרים בגנזי ה"הגנה". המרכז לתולדות כוח המגן, ה"הגנה", ע"ש ישראל גלילי ומשרד הביטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1990. 239 עמ'.
מאמרים של תולדות ה"הגנה" ומבצעיה השונים.

זר לא יבין
ריבלין, גרשון ועליזה. כינויי-סתר ביישוב היהודי בארץ-ישראל. המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי ומערכות. תל-אביב, 1988. 561 עמ'.
אלפי כינויים שהיו מקובלים ביישוב היהודי בימי המנדט, וזיהויים שלהם. רובם היו נהוגים ב"הגנה".

סיכת מם-מם
שפי, יגאל. המחשבה הצבאית בקורסים לקצינים ב"הגנה". משרד הביטחון - ההוצאה לאור והמרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש ישראל גלילי, תל-אביב, 1991. 285 עמ'.
תורת הלחימה של ארגון ה"הגנה", שעמדה ביסוד המהלכים הצבאיים במלחמת העצמאות, מתבררת תוך כדי תיאור הקורסים לקצינים - גולת הכותרת של מפעל ההדרכה ב"הגנה".

תולדות מלחמת הקוממיות
הוצאת מערכות, תל-אביב, 1959. 392 עמ'.
סיפור המערכה, כפי שהוכן על-ידי ענף היסטוריה במטה הכללי. חלקה של ה"הגנה" בהתארגנות ובלחימה עד הקמת צה"ל מופיע בחציו הראשון של הספר. ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן-גוריון, כתב לספר מסה ארוכה בשם "מחזון המדינה עד מלחמת הקוממיות", שבה הוא מפרט את תרומת ה"הגנה" להקמת המדינה.

מה ומי בהגנה ובמאבק
תלמי, אפרים. ספריית "דבר", תל-אביב, 1976. 400 עמ'.
תולדות המאבק, התגוננות היישוב וההתיישבות בשנים 1947-1920 בתיאור ממצה ולקסיקוגרפי.
* לא הוכנסו ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות של ראשי ה"הגנה" ואנשי השורה.
* לא נכללו ספרים על ה"הגנה" במקומות השונים. מספרם מגיע לעשרות.
* בספרי חטיבות וחילות ה"הגנה" שהיו לחטיבות וחילות צה"ל ב-1 ביוני 1948, חומר רב על היערכות
ה"הגנה" ערב מלחמת העצמאות ובחודשיה הראשונים. עקב ההיקף הרב של החומר מוזמנים
המתעניינים לאתר ספרים אלה בספריות, באינטרנט וכו'.
* חומר רב על ה"הגנה" ושלוחותיה הרבות (העפלה, חומה ומגדל, פלמ"ח, התיישבות ביטחונית, תעש,
רכש ועוד) מצוי כיום באינטרנט.


created by Tvuna-Milleniumמפת אתר