דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה" (לפי מחזורים)

א
 

אאורבוך אלדד מחזור ט' י"ד

אבו-רביע שלמה מחזור ט"ז

אביבי עמיאל מחזור י"ד

אבינועם חיים מחזור ט"ו

אבישר יעקב מחזור י"ז

אבישר עופר מחזור י"ז
אבנת (אפשטיין) זאב - בַּאפס

אברהמי אהרון מחזור י"ט

אברהמי יוסף מחזור י"א

אברהמי מנחם מחזור ט"ז

אברוצקי (אלמוג) מיכאל מחזור י"ג
אברמוביץ מאיר מחזור א'

אברמוביץ (אבירם) מנחם מחזור י"ח

אברמזון יונתן מחזור י"ד

אברמזון צבי מחזור ט"ז

אדלמן אלוף מחזור א' (1948)

אדלמן בצלאל מחזור א' (1948)

אדלר (נשרי) דב מחזור י"ד

אדלר חיים מחזור ח'

אדלר ישעיהו מחזור ט"ז

אדמוביץ' (אדם) יקותיאל (קותי) מחזור י"ט

אדמוני נחמיה מחזור י"ב

אדן (ברן) אברהם מחזור י"ט
אהרון ירחמיאל - בַּאפס

אהרונוביץ שלום מחזור ו'

אובודובסקי משה מחזור י"ב

אובלנסק יהודה מחזור י"ד

אוברלנדר אליעזר מחזור  י"ד

אוגול דב מחזור ט"ז

אודם יואל מחזור י"ט

אוילי (אלוני) אורי מחזור י"ז

אונגר זאב מחזור ט"ז

אוסטרובסקי גרשון מחזור ח'

אוסלנדר שמעון מחזור ט"ו

אוצ'יטל שמעון מחזור י"א

אוקראיניץ שמואל מחזור ט'

אורי אריה מחזור א' (1948)
אוריון (לוקסנבורג) ברוך - בַּאפס

אוריון יהודה מחזור א' (1948)

אורליאן דוד מחזור ז'

אורלנסקי יהושע מחזור א' (1948)

אורנשטיין (אורן) אלישיב מחזור ט"ז

אורשנסקי (אורשן) יהודה מחזור י"א

אושמיאן צבי מחזור י"ג

אחיאסף גדעון מחזור י"ז

אחרק ציון מחזור ח'

אטינגר עקיבא מחזור ז'

אטקין אורי מחזור א' (1948)

איגר חיים מחזור א' (1948)

אידס אפרים מחזור ט'

איזביצר דוד מחזור י"ז

איזבסקי (זיו) יהודה מחזור י"ח

איזנברג (איתן) יוסף מחזור י"א

איזנברג (פלד) משה מחזור א' (1948)

אייבשיץ אלברט מחזור ט"ו

איידלברג יוסף מחזור י"ב

אייזנברג (איתן) יוסף מחזור  ז' 

אייזנברג (פלד) אברהם מחזור י"ב

אייזנשטין יחזקאל מחזור א' (1948)

איכט (אמיתי) אליעזר מחזור א' (1948)
איכר אברהם מחזור ב'

אילביץ אלכסנדר מחזור י"ח

אינשאטוב ניסן ד', מחזור י"ד

אינשטיין ישראל מחזור ט"ו

אינשטין יוסף מחזור י"ג

איפלנד (פלד) מתתיהו מחזור ט"ו

איצקו מויסאב (בן משה) ישראל מחזור י"ט

איצקוביץ אהרן מחזור ו'

איצקוביץ איתמר מחזור י"ח

איתון בן ציון מחזור ה'

איתן זכי מחזור י"ב

איתן משה מחזור ה'

איתן מתתיהו מחזור ז'

איתן שמואל מחזור י'

אכר זאב מחזור י"ז

אלברג דוד מחזור ט'

אלברט משה מחזור י"ג

אלדובי צבי מחזור י"ז

אלון מרדכי מחזור י"ט

אלוני יעקב מחזור ח'

אלוני ירוחם מחזור י"א י"ד
אלוף יהושע מחזור א'

אלטון שלמה מחזור א' (1948)

אלטמן יעקב מחזור י"ח
אלטשולר אייזיק (שטיס) מחזור א'
אלמגור דוד מחזור א'
אלמן פנינה מחזור א'

אלנבויגן אבינועם מחזור ט"ז

אלעזר דוד (דדו) מחזור א' (1948)

אלפרוביץ יחזקאל מחזור י"ב

אלפרט יצחק מחזור י"ח

אלצ'ייק ישובעם מחזור י"ד

אלקיים מרדכי ו'מחזור  י"ד

אלקלעי אליהו מחזור י"ז

אלקנה בנימין מחזור ט"ז

אמיתי צבי מחזור ט"ו

אמסלם אליהו מחזור א' (1948)

אמסלם משה מחזור א' (1948)

אנגל אברהם מחזור ז'

אנטין (איתן) ארנון מחזור י"ז

אנטמן (עמיר) צבי מחזור י"ט

אסא יוסף מחזור י"ג

אסטרזון ישראל מחזור ו'

אסכלס (אשכולות) זאב מחזור א' (1948)

אסף שמחה מחזור א' (1948)

אפטה זאב מחזור י"א

אפל חנוך מחזור י"ט

אפל יוסף מחזור ח'

אפרת אביהו מחזור א' (1948)

אפרתי ישעיהו מחזור י"ג

אפרתי מרדכי מחזור א' (1948)

אפשטיין דוד מחזור א' (1948)

אפשטיין יעקב מחזור א' (1948)

אפשטין משה מחזור ה'

אקטון יצחק מחזור ט"ז

אקסלרוד (איתן) חיים מחזור י"ח

אקסלרוד ברוך מחזור י"ז

אקסלרוד צבי מחזור ט"ז

ארבל זיוה מחזור י"ט

ארבל חגי מחזור י"ז

ארזי משה מחזור ט' י"א

ארזי מתי מחזור י"ט

ארזי שלמה מחזור י"ב

ארטרכט יוסף מחזור י"ד

אריאב אורי מחזור י"ג
אריאלי אמה מחזור א'
אריאלי זכר מחזור א'
אריאלי נחום מחזור י"ח

ארליך אברהם מחזור א' (1948)

ארליך יוסף מחזור א' (1948)

ארנוברג אברהם מחזור ו'

אשכולי יוסף מחזור י"ז

אשכלי יוסף מחזור י"ז

אשכנזי יצחק מחזור י"ט

אשל אליהו מחזור י"ט


created by Tvuna-Milleniumמפת אתר