דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

פ
 

פבזנר דוד מחזור ט"ז

פביאן נתן מחזור י"ז

פבריקנט (פלג) שניאור מחזור ט"ו

פגלין נוריאל מחזור י"א

פדבה צבי מחזור ח'

פוגל יוסף מחזור ט"ו

פוגרבינסקי (פריאור) זיו מחזור ט"ו

פוגשה שמעון מחזור ט"ז

פודזרסקי אליעזר מחזור י"ח

פוזננסקי חיים (פוזה) מחזור י"ח

פולוס מרדכי מחזור י"א

פולורמכר אברהם מחזור א' (1948)

פולצ'ק אברהם מחזור י"ד

פולצניקוב נחשון מחזור ה'

פונדיק (פונדק) יצחק מחזור י'

פונדיק יעקב מחזור ט"ו

פונט ישראל מחזור י"ז

פופובסקי משה מחזור ט"ז

פופל אברהם מחזור י"ג

פוקס אבא מחזור ח'

פוקס אמנון מחזור י"ט

פורמן שלמה מחזור ט"ז

פושינסקי אברהם מחזור י"א

פחטר בן-עמי מחזור י"ג

פיזם נתן מחזור י"א

פיחוצינסקי אפרים מחזור ט"ז

פיין יוסף מחזור י"ז

פיין ישראל מחזור ו'

פיין עמוס מחזור ט"ו

פיין שרגא מחזור ט"ז

פיכמן יהושע מחזור י"ד

פילבסקי (פעיל) מאיר מחזור י"ז

פילורסדורף אפרים מחזור י"ט

פינגבלס אהרן מחזור א' (1948)

פינקל (זוהר) משה מחזור ט"ז

פינקל פרץ מחזור י"ז

ייקוביץ (אלון) יגאל מחזור ח'

פיקמן (פדן) אריה מחזור ט"ו

פיקמן זאב מחזור ט"ז

פיקרסקי ישראל מחזור ט"ז

פירט (פורת) אפרים מחזור י'

פישמן (בן נון) יוחאי מחזור י"ז

פישמן ישראל מחזור י"ז

פלאי (ג'וני) גדעון מחזור י"ט

פלבסקי נחמיה מחזור י'

פלד אלעד מחזור י"ט

פלד גרשון מחזור י"ט

פלדבלום (מיכאל) מיכאל מחזור י"ד

פלדמן שמואל מחזור ט"ו

פלור מאיר מחזור ז'

פלונצ'ק מרדכי  מחזורי"א

פלוס מאיר מחזור ט"ז

פלוסטרנט שמעון מחזור ט"ו

לורנטל (טל) חיים מחזור י"א

פליטמן ברוך מחזור ח'

פלינט דוד מחזור י"א

פליקס (דורון) מיכאל מחזור י"ב

פנט יחזקאל מחזור י'

פניני אבינועם מחזור ט"ו

פניש מאיר מחזור י'

פנקס מרדכי מחזור י"ט

פסטרנק (בר-תקוה) משה מחזור ה'

פסקובר משה מחזור א' (1948)

פקר עודד מחזור י"ז

פקר ראובן מחזור א' (1948)

פקר שמואל מחזור י"ז

פרג'ון (יפתח) שמעון מחזור י"ג

פרדקין אברהם מחזור ט"ו

פרדקין גרשון מחזור י"ג

פרדקין יוסף מחזור א' (1948)

פרובר מרדכי  מחזורי"ז

פרודובסקי שמואל  מחזורט"ז

פרוינד דוד  מחזורי"ג

פרוינד יוסף מחזור א' (1948)

פרולוב (פרי)

י"ד 1085 פרומקין דן מחזור א' (1948)

פרורי אליעזר מחזור ט"ו

פרחי בן-ציון מחזור י"ג

פריד (בר-שלום) גרי מחזור י"ג

פריד צבי מחזור א' (1948)

פרידלינסקי אפרים מחזור ט"ו

פרידלנדר (שלו) אריה מחזור י"ט

פרידלר ברוך מחזור ט"ז

פרידמן אביעזר מחזור ז'

פרידמן אריה מחזור ט"ו

פרידמן פילון מחזור י"ט

פרידנזון הנס מחזור ז'

פרימציק עזריה מחזור א' (1948)

פרישלינג (שפיר) חיים  מחזורי"ט

פרלסון (פרי) מיכה מחזור ט"ז

פרמינגר שמואל  מחזורא' (1948)

פרנק משה מחזור י"א

פרנקל אליהו  מחזורי"ז

פרנקל ישעיהו מחזור ח'

פרנקנטל יהודה מחזור א' (1948)

פרסמן יוסף מחזור ג'

פרץ נחום מחזור ט"ז

פרקר מאיר מחזור י"זcreated by Tvuna-Milleniumמפת אתר