דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

צ

צ'וטירסקי יונה י"ד

צ'צ'יק מיכאל י"ב

צ'רטנקו (צור) צבי י"ג

צ'רטנקו שלום ט"ו

צ'רנוביץ (צור) אלכסנדר ד'

צ'רצ'ס (נחשון) חיים י"ג

צ'רקסקי דוד י"ז

צאן ברוך ט'

צביה יעקב ט"ז

צבינגבוים גרשון ט"ז

צדוק שלמה א' (1948)

צוג אהרון א' (1948)

צויגרייך שמאי א' (1948)

צורי חיים י"ג

ציגל שמואל י"ז

ציזין מיכאל י' ט"ו

ציזלינג עוזי י"ט

צילביץ בנימין ט"ו

צימר אליהו ה'
צימרמן מיכאל ג'

ציפמן דוד י"ד

צסיס דב י"ג

צפירה שמעון ט"ו

צפרירי זיו י"טcreated by Tvuna-Milleniumמפת אתר