דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

ר
 

ראב (בן עזר) אהרון מחזור י"ג

רבי שלום מחזור ט'

רביב יהושע מחזור י"ט

רבין יצחק מחזור י"ד 
רבינוביץ מחזור א'

רבינוביץ (בן-גל) מיכאל מחזור ד'

רבינוביץ (רהב) יצחק מחזור י"ח

רבינוביץ (שמיר) שלמה מחזור ח'

רבינוביץ גרשון מחזור ט"ו

רבינוביץ דוד מחזור ט"ז

רבינוביץ דוד מחזור י"ז

רבינוביץ יהודה מחזור ט'

רבינוביץ יונתן מחזור י"ב

רבינוביץ ירמיהו מחזור ז'

רבינוביץ שלמה (רבי) מחזור י"ט

רבניצקי יונה מחזור י"ב

רבסקי (רשף) דוד מחזור י"ד
רבקה מחזור א'

רדאי שמואל מחזור ט"ו

רדרר (שגב) יהודה מחזור י"ט

רובין אמנון מחזור א' (1948)
רובינשטיין (יהלום) אליהו מחזור ב'

רובשקין (איל) שמואל מחזור י"ג

רובשקין משה מחזור ט"ו

רוגני מאיר מחזור י"ח

רוגצ'בסקי יהושע מחזור ט"ז

רוהלד שמואל מחזור א' (1948)

רוז'נסקי עמיאל מחזור א' (1948)

רוזוליו שאול מחזור ט"ז
רוזנבלום אהרון מחזור א'

רוזנבלום (רום) אורי מחזור י"ט

רוזנבלום דוד מחזור ו'

רוזנבלט משה מחזור י"ב

רוזנברג (ורד) יוסף מחזור י"ב

רוזנברג חנוך מחזור א' (1948)

רוזנהאוז אליהו מחזור י"ב

רוזנטל יעקב מחזור א' (1948)

רוזנטל נתן מחזור י"ז

רוזנפלד יחיאל מחזור א' (1948)

רוזנפלד יעקב מחזור י"ז

רוזנפלד עמוס מחזור י"ג

רוזנפלד שאול מחזור י"ג

רוזנר יצחק מחזור א' (1948)
רוזנר שמעון מחזור ב'

רוט (שני) יצחק מחזור י"ב

רוט שלמה מחזור י"ט

רוטהולץ יצחק מחזור י"ג

רוטהולץ נחמיה  מחזורא' (1948)

רוטהולץ שמואל מחזור א' (1948)

רוטמן (אורן) אליהו מחזור ה', י"ד

רוטנברג (רותם) אריה מחזור י"א

רוטנפלד דוד מחזור ז'

רוטשילד גדעון מחזור א' (1948)

רויפר חיים מחזור א' (1948)

רוכברג יוסף מחזור י"ח

רוכל (אבידר) אלדד מחזור א' (1948)

רוכליס חיים (צוץ) מחזור י"ג

רולניצקי (רון) רם מחזור י"ט

רונקין ראובן מחזור א' (1948)

רוסמן ראובן מחזור י"ד

רוסנק משה מחזור י"ט

רוסנק מנחם  מחזורט"ו

רוץ מרדכי מחזור ו'

רוקלר יצחק  מחזורא' (1948)

רושל יהושע מחזור ט"ז

רותם ישראל  מחזורי"ט

רזי יצחק מחזור ט'

רזיק יהודה מחזור ט"ז

רזניקוב (רז) מנחם מחזור י"ז
רטנר יצחק (איסאצ'קה) מחזור א'

ריבלין בן-עמי מחזור י'

ריבנפלד יחיאל מחזור ח'

ריבקינד (יריב) יוסף מחזור ט"ז 
ריז'י יצחק - בַּאפס

ריטוב גרשון מחזור ו'

ריטלמן אריה מחזור ט"ז

רייטר אהוד מחזור י"ז

גיורא מחזור א' (1948)

רייכשטיין שלמה מחזור ד'

ריילר אריה מחזור י"א
ריינין וויטקה מחזור א'

ריינר אפרים מחזור א' (1948)

רייס אליעזר מחזור י"ח

רינגל שמואל מחזור י"ג

רינר הלל מחזור א' (1948)

רינשריבר אביאל מחזור ו'

ריס אריה מחזור ט'

ריפר דוד מחזור ז'

ריצ'מן מנחם מחזור י"ט

ריצמן יעקב מחזור ט"ו

ריקלין אברהם מחזור י"ט

ריקמן אברהם  מחזורט"ז

רכט חיים מחזור ט"ז

רם דן מחזור י"א

רם צבי מחזור י"ח

רנדר הרמן מחזור ח'

רנטוביץ שלום מחזור י"ז

רסין יונה מחזור י"ד

רסנר (אבנרי) יצחק מחזור ה'

רסנר יצחק מחזור י"ז

רפאלוביץ שרגא מחזור י"ג

רפופורט (אדמון) שמואל מחזור ז'


created by Tvuna-Milleniumמפת אתר