דף הבית ENGLISH קישורים


לפי מילה
לפי נושא
חפש
מאגרי מידע אתרי ה"הגנה" הנצחה וזיכרון אישים ומפקדים מלחמת העצמאות תפקידים ותחומי הפעולה קיצור תולדות ההגנה
אישים
חברי במרכז,
המ"א והמטכ"ל לדורותיהם
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
רשימת מפקדי גושים, נפות,
ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש,
פלמ"ח וגדנ"ע
מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח
הפיקוד הבכיר במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדי גדודים במעבר
מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
מפקדים ומדריכים
בקורסי מ"מים ובמלחמת העצמאות
קורסים לקצינים
מ"מים 1921-1948
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"
רמטכ"לים ואלופי צה"ל
שהיו חברי ה"הגנה"
בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

ש
 

שאלתיאל דוד מחזור י"ד

שואבי משה מחזור א' (1948)

שוורצמן (שחר) אריה מחזור י"ח

שוחט דוד מחזור א' (1948)

שוחט טוביה מחזור ט'

שוילי יהודה מחזור א' (1948)

שויצר יצחק מחזור י"ג

שוליינהולץ פיבל מחזור י'

שומר משה מחזור י"א

שוסטרמן יצחק מחזור י"ח

שוסינר (שושני) אליעזר מחזור ו'
שור שמעון - בַּאפס

שורנסשטיין שלמה מחזור י"ז

שורץ (שרון) עמנואל מחזור א' (1984)

שושני אורי מחזור א' (1984)

שושני נחום מחזור י"ט

שחר אריה מחזור י"ב

שטדלר אלכס מחזור י' י"ד

שטולצברג אהרון מחזור ט"ו
שטורמן זליג מחזור א'

שטוסר מנחם מחזור י"ב

שטיבל אריאל מחזור י"ז

שטיגליץ יעקב מחזור ט' י"ד

שטיין (אבני) אליהו מחזור ט"ו

שטיינדל (אבנון) אהרון מחזור י"ח

שטיינהרד זאב מחזור י"א

שטיינר נחמיה מחזור ט"ז

שטינברג (צור) עמיחי מחזור י"ח

שטינברג (שחם) זאב מחזור א' (1948)

שטקלברג חיה מחזור ט"ז

שטראוס ורנר מחזור י"ב

שטרודלר (נוף) מרצל מחזור י"ב

שטרן (שביט) משולם מחזור י"ח

שטרן דב מחזור ט"ז

שטרן שלמה מחזור א' (1948)

שטרנבאום מתתיהו מחזור ט"ז

שטרק (צור) זאב מחזור י"ח

שיין משה מחזור י"ב

שיין נחמיה מחזור ט"ו

שיינבלום אהרון מחזור י"ב

שיל אריה מחזור י"א

שינברוט דב מחזור ח'

שינדורובסקי אליהו מחזור א' (1948)

שינדלר מיכאל מחזור ט"ו

שיניצקי (שני) דוד מחזור א' (1948)

שינאנסקי (שינאן) גיורא מחזור ג'

שינרמן משה מחזור י"ח

שיפר זאב מחזור ט"ז

שיפריס יצחק מחזור י'

שיקלר יוסף מחזור ז'

שכטמן אהרונצ'יק מחזור ט'

שכטר (בן זאב) אברהם מחזור ט"ו

שכטר (שחם) מישאל מחזור ט'

שכטר מתתיהו מחזור א' (1948)

שכטר שר-שלום מחזור י"ב
שליטין יעקב מחזור ב'

שליין יהודה מחזור י"ז

שלמוני יהושע מחזור י"ח

שלסניצקי דב מחזור י"ד

שלסניצקי יצחק מחזור י"ד

שמאלי צבי מחזור י"ט

שמוקלר אברהם מחזור ט"ו

שמוקלר חיים מחזור י'

שמוקלר (שמר) יעקב מחזור ט"ז

שמחוני אסף מחזור ט"ו

שמי אהרן (ג'ימי) מחזור י"ט

שמרלינג יצחק מחזור י"ז

שמשון יצחק מחזור א' (1948)

שנהבי דוד מחזור י"ג

שניידר מכס מחזור ט"ז

שניידר מכס מחזור י"ז
שנקר משה מחזור א'

שפיגל (גולן) נחום מחזור ז'

שפיכלר צבי מחזור א' (1948)

שפיץ מרדכי  מחזורי"ג

שפירא אבנר מחזור א' (1948)

שפירא אנטול  מחזורט"ו

שפירא אפרים מחזור ח'

שפירא יעקב מחזור י"ג

שפירא ישעיהו מחזור ו'

שפירא ישראל מחזור ח'

שפירא רפאל מחזור י"ד

שפן צבי מחזור י"ז

שפק (דגן) אהרון מחזור י"ח

שפר (ערן) יצחק מחזור י'

שפרבר טוביה מחזור י'

שצ'רבטי (אריאלי) תנחום מחזור י"ג

שצברג שמואל מחזור י"א

שקלנביץ יצחק מחזור ט"ו

שקליאר (גביש) ישעיהו  מחזורי"ז

שרביט מאיר מחזור י"ד

שרטוני שמחה מחזור י"ג

שריג נחום מחזור י"ג

שריד צבי מחזור ה'

שרמן אברהם מחזור י'

שרנגסט צבי מחזור י"ג

שרף אשר מחזור י"ט


created by Tvuna-Milleniumמפת אתר