רשימה כללית (לפי א'-ב')

2 "הצבא שבדרך", צבא "המדינה שבדרך"
2 "סמינר"
2 "עשו טוב - זנחו רע"
2 "פוליטרוק"
2 "תינוק"
2 (אל) פתווה
2 א"ש (אימון שדה)
2 א"ש לילה
2 אביגור (מאירוב), שאול (1899-1978)
2 אבידן (קוך), שמעון (1912-1994)
2 אבידר (רוכל), יוסף (1906-1995)
2 אבינועם
2 אבישר (פון פרידמן), איתן (1892-1964)
2 אבן (אפשטיין), דן (1912-1975)
2 אבנר (זליקוביץ'), אלימלך (1897-1957)
2 אג"א
2 אג"מ (אגף מבצעים)
2 אג"ת
2 אגודת העשרות
2 אגודת מחזיקי הסדר
2 אגודת שומרי רחובות
2 אגיה אנסטסיה
2 אגף תכנון (את"כ, אג"ת)
2 אדמה ועבודה למען ארץ-ישראל בע"מ
2 אה"ד (אגף הדרכה)
2 אווירון
2 אוניון
2 אוסטריה, ההגנה ב-
2 אוסם
2 אוקטובר 1933, תקריות
2 אחדות העבודה
2 אטלנטיק
2 אטרטו
2 איגוד החיילים המשוחררים
2 איגלו
2 איגרת לנוטר
2 איזור
2 איטליה, ההגנה ב-
2 איילון
2 איילון (לשצ'ינר), צבי (1911-1993)
2 איכר, אברהם (1899-1980)
2 אילניה
2 אימונים
2 אינסברוק
2 אירופה, ההגנה ב-
2 איתות ראייה
2 אכ"א (אגף כוח אדם)
2 אכ"ס (אגף כספים)
2 אל-ג'יהאד אלמקדס
2 אל-היב (ערב אל-היב)
2 אלון (פייקוביץ'), יגאל (1918-1980)
2 אלטלנה
2 אליהו גולומב
2 אלכסנדרוני
2 אל-נג'אדה (חיל העזר)
2 אל-עוודין, פעולת פלגות הלילה (ס. נ. ס) ב-
2 אמריקנים למען ההגנה
2 אנצו סירני
2 אסטרטגיה התיישבותית
2 אסימי
2 אסירי דמשק
2 אסירי ההגנה
2 אסירי מרחביה
2 אסירי עכו
2 אסמבלי
2 אפסנאות בהגנה
2 אף-על-פי
2 אף-על-פי-כן
2 אצ"ל
2 אקסודוס (יציאת אירופה תש"ז)
2 ארבע החרויות
2 ארגון ב'
2 ארגזי נשק (נשקיות חתומות)
2 ארזי (טננבאום), יהודה (1907-1959)
2 ארטמיסיה
2 ארמיי ז'ואיוו (Armee Juive)
2 ארצות הברית וקנדה, ההגנה ב-
2 אשד
2 אשיות ההגנה
2 אשכול (שקולניק), לוי (1895-1969)
2 אשל (אייזיק), יהושע (1900-1966)
2 אשנב
2 באב אל ואד (שער הגיא)
2 באד רייכנהל
2 בארי (בירנצוויג), איסר (1901-1958)
2 בגין, מנחם (1913-1992)
2 בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה" (לפי מחזורים)
2 בווינגרד
2 בולבול
2 בולגרים
2 בונים ולוחמים
2 ביצורים
2 ביריה
2 ביריה
2 ביריה
2 בירם, ארתור (1878-1967)
2 בית אבו-לבן, פיצוץ
2 בית ביטחון
2 בית המלאכה
2 בית הספר לטיס בבית הספר לפעילי ההסתדרות
2 בית הספר לטיס בניו-יורק
2 בית הקרן הקיימת
2 בית-דג'ן, פעולת הפו"ש ב-
2 בית-דין גבוה (של ההגנה)
2 בית-דין מחוזי (של ההגנה)
2 בית-דין מיוחד
2 בית-דין שדה
2 בית-הדין העליון (של ההגנה)
2 בית-קשת
2 בית-שאן, כיבוש
2 בלד א-שיח', פעולות ההגנה ב-
2 בלק (חסידה)
2 במחנה
2 במפנה
2 בן שמן, משפט
2 בן-גוריון, דוד (1886-1973)
2 בן-גל (רבינוביץ'), מיכאל (1908-1992)
2 בן-גרא, אליהו (1903-1980)
2 בנדיל
2 בן-חור (כהן), אליהו (1911-1987)
2 בן-נון א' - קרבות בלימת הפלישה (15 במאי-11 ביוני 1948)
2 בן-נון ב' - קרבות בלימת הפלישה (15 במאי-11 ביוני 1948)
2 בן-עמי
2 בן-פורת, יוסף (1906-)
2 בן-צבי (גוזנובסקי), איסר (1913-)
2 בן-צבי (רוגוז'יק), מינה
2 בן-צבי, יצחק (1884-1963)
2 בסיסי הדרכה
2 בסיסי הפלמ"ח (נובמבר 1947)
2 בצר
2 בצרון
2 בקבוק מולוטוב
2 בר גיורא
2 בר, ישראל (1912-1966)
2 ברגן בלזן
2 בריחות מן השבי
2 ברכה פולד
2 ברל כצנלסון
2 ברק
2 בר-תקוה (פסטרנק), משה ("מונדק") (1906-)
2 בתי הזיקוק, טבח
2 בתי המלאכה של הרכבת, פעולת
2 בתי הסוהר
2 גאולה
2 גארדיסטן
2 גב"ל (החברה בהגנה)
2 גבעון
2 גבעת אולגה, פיצוץ המשטרה
2 גבעת אלחוט
2 גבעת חיים, ההתנגשות עם הבריטים ב-
2 גבעתי
2 גבריאלה
2 גדוד (ההגנה ו) העבודה על-שם יוסף טרומפלדור
2 גדוד 11 - "אלון" (חט' גולני, עודד)
2 גדוד 12 - "ברק" (חט' גולני)
2 גדוד 13 - "גדעון" (חט' גולני)
2 גדוד 14 - "דרור" (חט' גולני)
2 גדוד 15 - "גורן" (חט' גולני)
2 גדוד 21 (חט' כרמלי)
2 גדוד 22 (חט' כרמלי)
2 גדוד 23 (חט' כרמלי)
2 גדוד 24 (חט' כרמלי)
2 גדוד 31 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 32 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 33 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 34 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 35 - אה"ד (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 35 ב' (37) (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 42 (חט' קרייתי)
2 גדוד 43 (חט' קרייתי)
2 גדוד 44 (חט' קרייתי)
2 גדוד 51 (חט' גבעתי)
2 גדוד 52 (חט' גבעתי)
2 גדוד 53 (חט' גבעתי)
2 גדוד 54 (חט' גבעתי)
2 גדוד 55 (חט' גבעתי)
2 גדוד 57 (חט' גבעתי)
2 גדוד 58 (חט' גבעתי)
2 גדוד 61 "מוריה" (חט' עציוני)
2 גדוד 62 "בית חורון" (חט' עציוני)
2 גדוד 63 "מכמש" (חט' עציוני)
2 גדוד 68 (חט' עציוני)
2 גדוד 71 (חט' שבע)
2 גדוד 72 (חט' שבע)
2 גדוד 79 (37) (חט' שבע)
2 גדוד 82 (חט' שמונה)
2 גדוד 89 (81) (חט' שמונה)
2 גדוד 91 (חט' עודד)
2 גדוד 92 (חט' עודד)
2 גדוד הקלעים המלכותי 38
2 גדוד הקלעים המלכותי 39
2 גדוד הקלעים המלכותי 40
2 גדוד נהגי הפרדות
2 גדוד נחשון 1
2 גדוד נחשון 2
2 גדוד נחשון 3
2 גדודי הפלמ"ח
2 גדודי לומדים
2 גדודי עובדים
2 גדודים עבריים במלה"ע ה-1
2 גדנ"ע
2 גדעון
2 גדעונים
2 גדעונים
2 גדר הצפון
2 גולומב, אליהו (1892-1945)
2 גולן (שפיגל), נחום (1915-1991)
2 גולני
2 ג'וערה
2 גור (גרזובסקי), שלמה (1913-)
2 גורדון, יהושע (1889-1941)
2 ג'ורדיה, פעולת פלגות הלילה ב-
2 גוש
2 גוש עציון
2 גושי התיישבות
2 גח"ל (גיוס חוץ-לארץ)
2 ג'חש
2 גיבורי ציון
2 גיוטויל
2 גיוס (במלחמת העצמאות)
2 גיוס ומנגנוני גיוס
2 גיוס חוץ-לארץ (גח"ל)
2 גיוס טייסים וצוותי אוויר
2 גינוסר, תקרית (1939)
2 גלוברמן, יהושע (1905-1947)
2 גליל
2 גלילי, אלעזר (לסיה) (1903-1988)
2 גלילי, ישראל (1910-1986)
2 ג'מעית אל-שבאן אל-מוסלמין (אגודות הצעירים המוסלמים)
2 גן הוואי, התנקשות ב-
2 גפיר
2 גפן, דב (1894-1975)
2 ג'רבה
2 גרמן צבי (1917-)
2 גרמניה - ההגנה ב-
2 דב הוז
2 דבוריה, פעולת פלגות הלילה ב-
2 דגל (עזרי אימון)
2 דגל הפלמ"ח
2 דובנו, יצחק (1913-1948)
2 דוד
2 דונקלמן, בן (1913-1976)
2 דורה
2 דורות ורוחמה, החיפושים ב-
2 דורי (דוסטרובסקי), יעקב (1899-1973)
2 דיין, משה (1915-1981)
2 דיר-יאסין, פרשת
2 דלין
2 דמאירה
2 דנין, עזרא (1903-1984)
2 דער ידישער לעגיאנער (הלגיונר היהודי)
2 דפנה
2 דריאן 2
2 דרך בורמה
2 דרך הביטחון
2 ה"אכס" הגדול
2 ה-"אן" (N) ההתיישבותי
2 האומות המאוחדות
2 האחים המוסלמים
2 הארגון המקביל
2 הארגון הצבאי הלאומי בישראל
2 הבולשת הבריטית (C. I. D. - סי. איי. די.)
2 הבית האדום
2 הבלגה
2 הבריחה
2 הבריטים וההגנה
2 הג"א
2 הגדוד החמישי - "שער הגיא" (חט' הראל)
2 הגדוד העשירי
2 הגדוד הראשון - "העמק" (חט' יפתח)
2 הגדוד הראשון ליהודה
2 הגדוד הרביעי - "הפורצים" (חט' הראל)
2 הגדוד השביעי - "באר שבע" (חט' הנגב)
2 הגדוד השישי - "ירושלים" (חט' הראל)
2 הגדוד השלישי - "הגליל" (חט' יפתח)
2 הגדוד השמיני - "הנגב הדרומי" (חט' הנגב)
2 הגדוד השני - "הנגב הצפוני" (חט' הנגב)
2 הגדוד התשיעי - "הפשיטה" (חט' הנגב)
2 הגימנזיסטים
2 הגמל המעופף
2 הגנה
2 הגנה תמידית ופעולה ישירה (התפ"י)
2 הגשמה
2 הדגניות, הקרב על
2 הדיוויזיה המוטסת ה-6 (6TH AIRBORNE DIVISION)
2 ההגנה
2 ההגנה הלאומית (אצ"ל)
2 ההדרכה בהגנה
2 ההסברה בהגנה
2 ההסתדרות הכללית של העובדים וההגנה
2 ההעפלה
2 ההעפלה הרוויזיוניסטית
2 ההעפלה מארצות המזרח
2 ההתנדבות לצבא הבריטי
2 הוועד הלאומי (לכנסת ישראל) וההגנה
2 הוועד המסדר להגנה כללית בגליל
2 הוועד הערבי העליון
2 הוועד למען החייל
2 הוז, דב (1894-1940)
2 הוכלנד
2 הונגריה, ההגנה ב-
2 החברה בהגנה
2 החדר
2 החוליה (היבשתית)
2 החוליה (הימית)
2 החומה
2 החורש
2 החייל העברי
2 החיילים בבריחה ובהעפלה
2 החנות
2 הטופוגרפיה בהגנה
2 הטור השביעי
2 היאחזות פלמ"ח
2 היוצק
2 היוצר (תעש חוץ)
2 היחידות העבריות בצבא הבריטי במלה"ע ה-2
2 הייקראפט, ועדת
2 היישוב המאורגן
2 היכון (הנודדת)
2 הילדה
2 הימאות בהגנה
2 הכהן, דוד (1897-1984)
2 הכט, יוסף (1894-1970)
2 הכפילים (או המוחלפים)
2 הכשרות מגוייסות
2 הל"ה
2 הל"ה
2 הל"ה
2 הלגיון הערבי
2 הליוגרף
2 המ"ג
2 המאבק
2 המאבק על הדגל והסמל בצבא הבריטי
2 המגן
2 המוסד לעלייה ב' (או המוסד)
2 המועצה
2 המועצה המוסלמית העליונה
2 המחלקה הבלקנית
2 המחלקה הגרמנית
2 המחלקה הטכנית (מח"ט)
2 המחלקה הימית
2 המחלקה הסורית
2 המחלקה הערבית (השחר)
2 המחלקה לחקירת פשעים (CID)
2 המחצבה
2 המחשבה הצבאית של ההגנה
2 המיוחדת
2 המנון הפלמ"ח
2 המעבדה הכימית
2 המעבדה המכנית-טכנית
2 המעבר מארגון ההגנה לצה"ל
2 המעפיל האלמוני
2 המרד הערבי (מאורעות 1936/39)
2 המרכז המסחרי, ירושלים
2 המרכז לגולה
2 המרכז להתגייסות היישוב
2 המשטרה הניידת
2 המשרד הארץ-ישראלי לשירות תעסוקה
2 המתנדבים הארץ-ישראליים בקרבות יוון
2 המתנדבים לעזרת שארית הפליטה
2 הנגב
2 הנגב, מרחב
2 הנודדת
2 הנודדת הצעירה
2 הנוטר
2 הנקם
2 הנרייטה סולד
2 הנשארים
2 הסוכנות היהודית לארץ-ישראל וההגנה
2 הסולל
2 הסולל
2 הסולל
2 הסזון
2 הסזון הקטן (1947)
2 הסכם קופת-חולים - ש"ר
2 הסניף
2 הספר הלבן
2 הסתדרות השוטרים העבריים
2 הסתערבות
2 העפלה פרטית
2 הפאנים
2 הפורצים
2 הפורשים
2 הפיקוד הבכיר במעבר מ"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות
2 הפיקוד העליון
2 הפיקוד הפנימי
2 הפלישה לסוריה ולבנון
2 הפלסטינים (ערביי ארץ ישראל)
2 הצנחנים, צנחני היישוב
2 הצעת התקנון המשפטי, 1947
2 הקבוצה ההומלית
2 הקבוצה היפואית
2 הקו הדרומי
2 הקו המזרחי
2 הקולקטיב
2 הקורסים העיקריים למפקדים
2 הקיבוץ
2 הראל
2 הראל (מבצע)
2 הרדאר, התקפות על
2 הרועה
2 הרזרבה
2 הרפואה בהגנה (השירות הרפואי, ש"ר)
2 הרצליה, בית יציקה ב-
2 הרצליה, תקרית
2 הש"י הערבי (בהגנה)
2 השבי
2 השבת השחורה
2 השומר
2 השורה
2 השחף
2 השחר
2 השחר (המחלקה הערבית)
2 השירות המשפטי
2 השיתוף עם הבריטים
2 התוכנית הארץ-ישראלית (PALESTINE SCHEME)
2 התוכנית הסורית
2 התיישבות ביטחונית
2 התיישבות ביטחונית ביזמת ה"הגנה"
2 התפ"י
2 התקווה
2 וילה (בית)
2 וינגייט
2 וינגייט, אורד צ'רלס (1903-1944)
2 ולאד אל מיתה
2 ולוס
2 וסרמן, שמעון
2 ועד ביטחון, ועדת ביטחון
2 ועד הגנה ארצי/מרכזי
2 ועד הגנה מקומי/עירוני
2 ועד ההגנה (חיפה)
2 ועד ההגנה (ירושלים)
2 ועד ההגנה (תל-אביב)
2 ועד ההגנה בגליל
2 ועד הקניות
2 ועד יוזם (ועד מתחיל)
2 ועד מתחיל
2 ועדה לתאום מבצעי תנועת המרי העברי
2 ועדת X
2 ועדת ההנהלות
2 ועדת הי"ח
2 ועדת הנגב
2 ועדת התגובה
2 ועדת ח' (חדירה)
2 ועידת בלודאן
2 ז"ק, גרשון (1913-1989)
2 זבו
2 ז'בוטינסקי, זאב (1880-1940)
2 ז'בוטינסקי, משפט (1920)
2 זבולון
2 זבולון
2 זיו-אב נחום (1908-1954)
2 זייד, אלכסנדר (1886-1938)
2 זעיר (קליין) אמנון (רודי) (1987-1977)
2 זקיף (ז'וכוביצקי), שמואל (1968-1884)
2 זקס
2 ח"ן (חיל נשים)
2 ח"ץ
2 חבורות השלום (פצאאל אל-סלאם)
2 חביבה רייק
2 חבל
2 חבלה בספינות הגירוש (החוליה הימית)
2 חבלה בספינת נשק "לינו"
2 חברי המרכז, המ"א והמטכ"ל לתקופותיהם
2 חברת האשלג וההגנה
2 חברת החשמל וההגנה
2 חג"ם
2 חדרה, מאורעות תרפ"א (1921)
2 חולדה, הגנתה בתרפ"ט (1929)
2 חולדה, חיפוש נשק ומשפט
2 חולדה, שיירת
2 חומה ומגדל
2 חוסמסה
2 חופי הורדה
2 חוקת השיפוט, תש"ח
2 חוקת תרפ"ה
2 חטיבת הנוער
2 חי"ל (חטיבה יהודית לוחמת-הבריגדה היהודית)
2 חי"ם (חיל משמר)
2 חי"ש (חיל השדה)
2 חיות הנגב
2 חיילים משוחררים, התיישבות
2 חיים ארלוזורוב
2 חיל הספר העבר-ירדני
2 חיל העם (חי"ם - חיל משמר)
2 חיל מדע (חמ"ד)
2 חיפה, הקרב על
2 חישטרון
2 חלו"ל
2 חללי גשר א-זיב
2 חללי ההגנה
2 חללי ההעפלה
2 חמ"ד (חיל מדע)
2 חמץ
2 חנה סנש
2 חניתה
2 חסידה (בלק)
2 ח'רבת סעסע, פעולת הפו"ם ב-
2 חריש פוליטי
2 טאורוס
2 טבנקין, יוסף (1921-1987)
2 טבנקין, יצחק (1887-1971)
2 טבריה, הקרב על
2 טוהר הנשק
2 טי. טי. ג'י
2 טיגרט, משטרות (מצודות טיגרט)
2 טייגר היל
2 טייסת מס' 1
2 טייסת מס' 2 - טייסת הנגב
2 טייסת מס' 3 - טייסת הגליל
2 טייסת מספר 4 - טייסת הצילום
2 טירה
2 טירת צבי
2 טירת צבי
2 טירת צבי
2 טנדר (הנוטרים)
2 טרוויזיו (TARVISIO)
2 טרומפלדור, יוסף (1880-1920)
2 טרנספורט
2 יאשיהו ווג'ווד
2 יבוסי (ירושלים, המערכה על)
2 יגור
2 יגור, החיפוש ב-
2 ידין (סוקניק), יגאל (1917-1984)
2 יהודה
2 יהודה הלוי
2 יום הפקודה (1939)
2 יונים
2 יוסף
2 יורם (קרבות בלימת הפלישה)
2 יזכור
2 יזכור
2 יזרעאלי, יוסף (1973-1906)
2 יחיעם
2 יחיעם, שיירת
2 יחס מיוחד
2 ילדי טהראן
2 ינאית (בן-צבי), רחל (1886-1979)
2 יעקבזון, יוסף (1907-)
2 יערות הכרמל
2 יפה אורי (1916-)
2 יפה, כתריאל (1909-1941)
2 יפו, הקרב על
2 יפו, טבח בית העולים (1921)
2 יפו, תקרית פורים תרס"ח (1908)
2 יפתח
2 יפתח
2 יפתח
2 יציאת אירופה תש"ז (אקסודוס)
2 יקום פורקן
2 ירושלים הנצורה
2 ירושלים, המערכה על
2 ירושלים, העיר העתיקה
2 כ"ג יורדי הסירה
2 כ"ג יורדי הסירה
2 כ"ט בנובמבר
2 כהן (רבין), רוזה (1890-1937)
2 כהן, אהרן חיים (1907-1962)
2 כהן, מקסים (מקסי) (1918-)
2 כהן, שמואל (מולה) (1923-)
2 כוח אדם בהגנה
2 כופר היישוב
2 כזב (צ'יזבט)
2 כיבוש הערים הערביות או המעורבות
2 כיבוש השמירה
2 כינוסי הפלמ"ח
2 כלניות (הדיוויזיה המוטסת ה-6)
2 כנופיות השלום (חבורות השלום)
2 כנסת ישראל
2 כנף (עליית "כנף")
2 כפר גלעדי
2 כפר דנה, פעולת פלגות הלילה ב
2 כצנלסון, ברל (1887-1944)
2 כריש (המיוחדת)
2 כרמל (זליצקי), משה (1911-)
2 כרמלי
2 כתריאל יפה
2 לא תפחידונו
2 לאסירינו
2 לב, רפאל (1891-1961)
2 לבנוני
2 לגיון העבודה
2 לגיון העם
2 לגיון יהודי, הלגיון
2 לגיוניזם
2 לה ספציה, פרשת
2 לה"ד (לשכת ההדרכה)
2 להקת תת-מקלע
2 לוב, ההגנה ב-
2 לוחמיא"ל, שומריא"ל
2 לח"י
2 לטרון
2 לטרון
2 ליל 11 היישובים
2 ליל הגשרים (מבצע מרכולת)
2 ליל הרכבות (מבצע מסיבה)
2 ליל וינגייט
2 ליל טבריה
2 ליל שרונה (פ. מ. פ (F. M. P.), ההתקפה על)
2 לילי
2 ליפתה
2 לנגב
2 לנצחון
2 לסקוב, חיים (1919-1982)
2 לקוממיות
2 לשכה טכנית
2 לשכה לתיכון (תכנון) וארגון
2 לשכות הגיוס של הסוכנות
2 לשכת הנוער
2 לשכת הרמטכ"ל
2 מ"א (המפקדה הארצית)
2 מ"ן (משמר נע)
2 מא"ז (מפקד איזור)
2 מאבק צמוד
2 מאבק רצוף
2 מאוריציוס, גירוש
2 מאורעות
2 מאורעות 1936/39
2 מאורעות 2 בנובמבר 1921
2 מאורעות תר"ף (1920)
2 מאורעות תרפ"א (1921)
2 מאורעות תרפ"ט (1929)
2 מאריצה
2 מבצעים בריטיים (נגד היישוב היהודי)
2 מגבית ההתגייסות וההצלה
2 מגדל צדק, העלייה ל-
2 מגן דוד אדום (מד"א)
2 מג'נטה
2 מגננים (ביצורים)
2 מד"ע (מודיעין עממי)
2 מדינה
2 מדינת היהודים
2 מדינת ישראל
2 מדע בהגנה
2 מוג'הידין
2 מוין, הלורד - רצח
2 מולדת
2 מועצה טכנית
2 מועצת הערים
2 מורדי הגיטאות
2 מורס
2 מושבע
2 מזוודה
2 מזכירות הנוטרים הארצית
2 מזרע
2 מזרע
2 מזרעה
2 מח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ)
2 מח"ש (מחלקת חימוש)
2 מחוז
2 מחלקה לתפקידי מטה (מת"מ)
2 מחלקת הטייסים
2 מחלקת המדע
2 מחלקת המשק
2 מחלקת חימוש
2 מחלקת מחקר מדעי
2 מחלקת ציפוי אלקטרוליטי
2 מחלקת תכנון
2 מחלקת תרבות (מחת"ר)
2 מחנאות
2 מחנה כיבוש
2 מחריש
2 מטאטא
2 מטה ארצי של הנוטרות
2 מטוסי שירות האוויר של ההגנה
2 מטכ"ל (מטה כללי) ההגנה
2 מי"ע - משטרת היישובים העבריים
2 מילוז
2 מילכה
2 מימון ההגנה
2 מימון מלחמת העצמאות
2 מיפרקים התיישבותיים
2 מיקום יישובים
2 מכבי אש
2 מכון R.A.F.
2 מכון א'
2 מכון ב'
2 מכון ג'
2 מכון המים
2 מכון סונבורן
2 מכונים ל"הבראת כדורים"
2 מכס נורדאו
2 מלון 14
2 מלון המלך דוד, פיצוץ
2 מלחמת הדרכים (1947/48)
2 מלכיה, קרבות
2 מן, משה (1907-2004)
2 מסיבה (ליל הרכבות)
2 מסעות
2 מסתערבים
2 מעפיל
2 מעצר מנהיגי היישוב (29.6.1946)
2 מערכות
2 מפות
2 מפכ"ם
2 מפל"ן
2 מפעל Q
2 מפעל R
2 מפעל S
2 מפעל ד' (דה-גול)
2 מפעלי ומכוני תע"ש
2 מפקד איזור (מא"ז)
2 מפקד ההתנדבות
2 מפקדי גדודי חי"ש ופלמ"ח
2 מפקדי גדודים במעבר מה"הגנה" לצה"ל ובמלחמת העצמאות
2 מפקדים ומדריכים בקורסי מ"מים ואנשי הדרכה מרכזיים
2 מפקדת חסן סלמה, הפשיטה על
2 מפקורה
2 מפקח גדודי במשטרת היישובים היהודיים, (במי"ע)
2 מצ"ב
2 מצבות נשק ב"הגנה" ב-1947 ובמעבר לצה"ל
2 מצודות אוסישקין
2 מצודות טיגרט
2 מצפה
2 מצרים, ההגנה ב-
2 מק"ל
2 מקל
2 מקלף, מרדכי (1920-1978)
2 מקשרים
2 מרגולין, אליעזר (1875-1944)
2 מרדור, מוניה (מאיר) (1913-1985)
2 מרחביה
2 מרים
2 מרכולת (ליל הגשרים)
2 מרכוס (מיקי סטון), דוד (1902-1948)
2 מרכז המיפקד לשירות העם
2 מרכז מורחב
2 משוריינים
2 משטרה מיוחדת - SP
2 משטרה מעולה
2 משטרה עירונית בתל-אביב
2 משטרת היישובים העבריים (מי"ע)
2 משטרת ישראל, חטיבת
2 משטרת פלשתינה (א"י)
2 משלחת ההגנה לארצות הברית וקנדה
2 משמר העמק
2 משמר העמק, קרבות
2 משמר-העם בירושלים
2 משמרות אליצור (פלוגות דתיות)
2 משפטי נשק
2 משפטים בהגנה
2 משרד המודיעין
2 משרדי הקישור של הסוכנות
2 נבוט (בערבית אלה)
2 נבי דניאל, שיירת
2 נבי מוסה
2 נדב, אורי (וילי רוזנטל) (1981-1891)
2 נוטרות, נוטרים
2 נוטרי גדר הצפון
2 נוטרי החוף
2 נוטרי הרכבת
2 נוטרי חברת החשמל
2 נוטרי מחנות המעצר
2 נוטרי מפעל המים
2 נוטרי שדות התעופה
2 נוטרים "מיוחדים"
2 נוטרים לתפקידים כלליים
2 נוטרים מסופחים לצבא
2 נוער בהגנה
2 נוקטה
2 נורה
2 נחשון
2 נחשון
2 נחשון, מבצע (1946) (ליל וינגייט)
2 נחשונים
2 ניל"י
2 נפה
2 נפוליונצ'יק
2 נשק
2 נשק - ההדרכה בהפעלתו
2 נשק ההגנה - סוגים וכלים
2 נשקיות חתומות ("ארגזי נשק")
2 נתיבי אוויר ארץ-ישראלים
2 נתן (נטונו)
2 ס"ש (ספורט שימושי)
2 ס. עו. ס.
2 סג'רה (אילניה)
2 סג'רה (סן-ג'ירום)
2 סוריה ולבנון, ההגנה ב-
2 סטון, מיקי (מרכוס, דוד)
2 סטונה
2 סטרומה
2 סידנא עלי, פיצוץ המשטרה
2 סיורי אוויר
2 סיטקוב, יששכר (1951-1889)
2 סיירות
2 סיכת המ"מ
2 סינבד 2
2 סירין, פעולת פלגות הלילה ב-
2 סירני, חיים אנצו (1905-1944)
2 סירקין-רייכלין, משפט
2 סלבין, חיים (1902-1980)
2 סליק
2 סליקים מרכזיים ב"הגנה"
2 סלע
2 סמל הפלמ"ח
2 סמפור
2 סנגב
2 סנדוויץ' (משוריינים)
2 סנה (קליינבוים), משה (1909-1972)
2 סנש, חנה (1921-1944)
2 סעסע, הפשיטה על
2 ספורט שימושי (ס"ש)
2 ספינות גירוש
2 ספרות הדרכה
2 סרג'נט גושי
2 סרג'נטים (בנוטרות)
2 סרטיפיקאט (CERTIFICATE)
2 סרפנד, מחנה מעצר
2 עבודה ואימונים
2 עודד
2 עודד
2 עולה בלתי ליגאלי
2 עזרי אימון
2 עין מהל, הפשיטה על
2 עין שמר
2 עיראק, ההגנה ב-
2 עכו, כיבוש
2 על המשמר
2 עלומים (גדנ"ע)
2 עלון המתנדב
2 עלון הפלמ"ח
2 עלון למדריך
2 עלייה
2 עלייה ב'
2 עלייה ג'
2 עלייה ד'
2 עלייה ו' ("ויברח")
2 עליית "כנף"
2 עליית 11 הנקודות בנגב
2 עליית האלף מסוריה
2 עם לוחם
2 עמדה
2 עמיר (זבלדובסקי), ישראל (1903-)
2 עמירם שוחט
2 עמק הירדן והגליל התחתון - הגנתם ב-1920
2 עציוני
2 עצירי ההגנה
2 עצמאות (הפאנים)
2 ערב אל-היב
2 ערב אל-זבח
2 ערביי ארץ-ישראל
2 עתונות החיילים במלה"ע ה-2
2 עתלית
2 עתלית, שחרור המעפילים מ-
2 פ.מ.פ. (P.M.F.), ההתקפה על
2 פאן יורק (הפאנים)
2 פאן קרסנט (הפאנים)
2 פג'ה, הפשיטה על-
2 פו"ם
2 פו"ש (פלוגות השדה)
2 פולין, ההגנה ב-
2 פונדק, יצחק (1913-)
2 פוסידון
2 פופסיק
2 פורט דה-בוק
2 פורמנים
2 פזעה (אזעקה)
2 פזצט"א
2 פטר (פייטרו)
2 פטריה
2 פלגות הלילה המיוחדות (S.N.S.)
2 פלד (ויינברג) אשר (1970-1908)
2 פל-היב (ערב אל-היב)
2 פלוגות דתיות
2 פלוגות דתיות בגדנ"ע
2 פלוגות הגדר (פלוגות השדה (פו"ש))
2 פלוגות הפלמ"ח
2 פלוגות הרופאים
2 פלוגת האש (פלגות הלילה המיוחדות)
2 פלוגת הנמל
2 פלוגת יהונתן
2 פלי"ם
2 פלמ"ח
2 פלמ"ח
2 פלמ"ח, התיישבות
2 פנס איתות ראייה
2 פקודות המבנה הארצי
2 פקודת החברות (אשיות ההגנה)
2 פקודת הנוער, ל"ג בעומר תש"א
2 פקודת הנוער, נובמבר 1940
2 פרי (פרולוב) יעקב (1915-2001)
2 פרידן, בן-ציון (בנץ) (1917-)
2 פרימוס (מטוסי שירות האוויר)
2 פשיטות (בתחילת מלחמת העצמאות)
2 פת, יעקב (1894-1956)
2 פתח-תקווה, מאורעות תרפ"א (1921)
2 צבא ההצלה
2 צדוק (לרר), משה (1913-1964)
2 ציוד עבור ארץ-ישראל בע"מ
2 צ'יזבט
2 צ'יזבטרון
2 ציזלינג, אהרון (1964-1901)
2 צינור המים בנגב, אבטחת
2 ציפורה
2 צ'כוסלובקיה, ההגנה ב-
2 צלאח א-דין
2 צלח
2 צנחנים
2 צעירי ציון
2 צפון אפריקה הצרפתית, גיוס להגנה ולצה"ל
2 צפון אפריקה הצרפתית, ההגנה ב-
2 צפון אפריקה, העפלה מ-
2 צפת, הקרב על
2 צריף וגדר
2 צריפין - גרנד ארנס
2 צרפת, ההגנה ב-
2 קאיאקים
2 קבוצת (המדע) חיפה
2 קבוצת (המדע) ירושלים
2 קבוצת (המדע) רחובות
2 קבוצת כיבוש
2 קביעת עובדה
2 קדימה
2 קו הנפט כרכוך-חיפה
2 קוביבה, פעולת הפו"ש ב-
2 קוט, יוסף (1976-1898)
2 קול ישראל
2 קולורדו
2 קולפאק
2 קומזיץ
2 קומיסיה לספורט
2 קופת חולים הכללית (קופ"ח)
2 קורס הטיס בבייקרספילד
2 קורס הסרג'נטים, (1938)
2 קורס השליחים (1942)
2 קורס לסמלים עבריים, (1938)
2 קורס מפקדי סירות
2 קורס קצינים-מ"מים
2 קורסי טיס באיטליה
2 קורסים
2 קורסים לקצינים-מ"מים 1948-1921
2 קזבלנקה, סמינר ההגנה ב-
2 קזבק
2 קטע
2 קיבוץ גלויות (הפאנים)
2 קיצורים שימושיים ב"הגנה"
2 קלאדובו
2 קלוב ארץ-ישראלי לתעופה
2 קלט
2 קליבנוב, שולמית (1902-1969)
2 קלשון (מבצע) (ירושלים, הקרב על)
2 קסטל (נחשון)
2 קפא"פ
2 קפריסין, מחנות הגירוש
2 קצין נוטרים במטכ"ל
2 קרב עמק איילון
2 קרבות בלימת הפלישה (15 במאי-11 ביוני 1948)
2 קרייתי
2 קרית ענבים, המעבדה ב-
2 קרן ההגנה העצמית
2 קרן השומר
2 ר"ן (ריגול נגדי)
2 רבין, יצחק (1922-1995)
2 רבינוב, ברוך (1909-1979)
2 רוחמה
2 רוטברג, מאיר (1887-1951)
2 רוטנברג, פנחס (1879-1942)
2 רוטצקי, זליג (1960-1891)
2 רומניה, ההגנה ב-
2 רוקח, ישראל (1896-1959)
2 רחובות, מאורעות תרפ"א (1921)
2 רחף 1
2 רטנר, יוחנן (1894-1965)
2 רייזר, יעקב (1893-1974)
2 רימון U.S.A.
2 רכש
2 רמ"א (ראש המפקדה הארצית)
2 רמז, אהרון (1919-)
2 רמז-שכטמן, תוכנית
2 רמטכ"ל
2 רמטכ''לים ואלופי צה"ל שהיו חברי ה"הגנה"
2 רמת הכובש, חיפוש הנשק ב-
2 רמת יוחנן, קרבות
2 רסין, יונה (1902-1947)
2 רפיח
2 רפיח
2 רצועת רוחב שנייה
2 רשימת מפקדי גושים, נפות, ערים, מחוזות, גלילות, פו"ש, פלמ"ח וגדנ"ע
2 ש"י - (שירות הידיעות של ההגנה)
2 ש"ר (שירות רפואי)
2 שאלתיאל, דוד (1903-1969)
2 שאר ישוב
2 שבועת ההגנה
2 שבועת הפלמ"ח
2 שבילים
2 שביתת העתונות, 1943
2 שבע
2 שבתי לוזינסקי
2 שדה (לנדוברג), יצחק (1890-1952)
2 שדה דב
2 שדיול (SCHEDULE)
2 שדמות-דבורה
2 שדמי (קרמר), נחום (1898-1985)
2 שוחט (וילבושביץ), מניה (1879-1961)
2 שוחט, ישראל (1886-1961)
2 שוטר מוסף
2 שוטרים יהודים וההגנה
2 שולמן, פול (1922-)
2 שומריה
2 שורות המגינים
2 שחם (שכטר) מישאל (1912-1992)
2 שטורמן, חיים (1891-1938)
2 שטרן, אברהם (יאיר) (1907-1942)
2 שיבת ציון
2 שיירות
2 שילוח (זסלני), ראובן (1909-1959)
2 שירות איכסון
2 שירות אימון גופני
2 שירות בהמות משא ורכיבה
2 שירות דתי
2 שירות האוויר (ש"א)
2 שירות הג"א
2 שירות החימוש
2 שירות הכלבים
2 שירות הנדסה
2 שירות הסעד
2 שירות הקשר
2 שירות התחבורה
2 שירות התשלומים
2 שירות וטרינרי
2 שירות כללי
2 שירות מפות וצילומים
2 שירות משוריינים (שמ"ש)
2 שירות משטרה צבאית
2 שירות ציוד ואספקה
2 שירות תותחנים
2 שירות תרבות
2 שירי ההגנה
2 שכונת התקווה, ההתקפה על
2 שמ"ש (שירות משוריינים)
2 שמונה
2 שמיר (יזרניצקי), יצחק (1915-)
2 שמיר (רבינוביץ'), שלמה (1914-)
2 שמן
2 שמר
2 שמרון
2 שמשונים
2 שער הגיא
2 שעת חירום (מבחינה משפטית)
2 שפיים ורשפון, ההתנגשות עם הבריטים ב-
2 שפירא, אברהם (1870-1965)
2 שפר (פיינשטיין), זאב (1891-1964)
2 שרה
2 שריג, נחום (1914-)
2 שריון בהגנה
2 שרת (שרתוק), משה (1894-1965)
2 ת"ס, תס"ח (תרגילי סדר, תרגילי סדר חמושים)
2 תהומי (זילברג), אברהם (1903-1991)
2 תוכ"ל (תובע כללי)
2 תוכ"ל ראשי (תובע כללי ראשי)
2 תוכנית א'
2 תוכנית א/צ (צנחנים)
2 תוכנית אבנר
2 תוכנית אוקטובר 1945
2 תוכנית ב'
2 תוכנית ג' (תוכנית מאי 1946)
2 תוכנית ד'
2 תוכנית הכרמל (תוכנית הצפון)
2 תוכנית הצפון
2 תוכנית ח' (חדירה)
2 תוכנית יהושע
2 תוכנית יצחק שדה (1940)
2 תוכנית לענייני יפת (תנועת המרי העברי)
2 תוכנית מאי 1946 (תוכנית ג')
2 תוכנית רוכל-לב
2 תופיק ביי, ההתנקשות ב-
2 תחנות שידור מקומיות (של ההגנה)
2 תטל"ג
2 תיאודור הרצל
2 תיקי יעדים (תיקי כפרים)
2 תיקי כפרים
2 תל עדשים
2 תל-אביב במלחמת העצמאות
2 תל-חי
2 תל-חי
2 תל-חי
2 תל-חי, מורשת
2 תלם שמיר בועז
2 תל-עמל (כיום - ניר דויד)
2 תמר
2 תמרונים
2 תנועות הנוער וההגנה
2 תנועת המרי העברי
2 תעש
2 תעש חוץ
2 תצלומי-אוויר
2 תקליטים (בשירות ההעפלה)
2 תקנון הפלמ"ח
2 תקנון השירות הכללי
2 תקנון חיפה, 1943
2 תקנון קרייתי, 1938
2 תרגולת הקרב (BATTLE DRILL)
2 תרגילים