אסירי ההגנה

2 אסירי ההגנה
2 בתי הסוהר
2 יחס מיוחד
2 לאסירינו
2 לטרון
2 מעצר מנהיגי היישוב (29.6.1946)
2 עצירי ההגנה
2 רפיח