הדרכה בהגנה

2 א"ש (אימון שדה)
2 א"ש לילה
2 אימונים
2 בסיסי הדרכה
2 ג'וערה
2 ההדרכה בהגנה
2 מק"ל
2 מקל
2 נבוט (בערבית אלה)
2 ס"ש (ספורט שימושי)
2 סיכת המ"מ
2 ספורט שימושי (ס"ש)
2 ספרות הדרכה
2 עזרי אימון
2 פזצט"א
2 קורס קצינים-מ"מים
2 קורסים
2 קפא"פ
2 ת"ס, תס"ח (תרגילי סדר, תרגילי סדר חמושים)
2 תטל"ג
2 תמרונים
2 תרגולת הקרב (BATTLE DRILL)
2 תרגילים