הסברה בהגנה

2 אשנב
2 במחנה
2 ההסברה בהגנה
2 החומה
2 הטור השביעי
2 ועדת התגובה
2 מערכות
2 על המשמר
2 עלון המתנדב
2 קול ישראל
2 תחנות שידור מקומיות (של ההגנה)
2 תלם שמיר בועז