התיישבות ביטחונית

2 אסטרטגיה התיישבותית
2 ביצורים
2 ביריה
2 בית ביטחון
2 בית-קשת
2 גוש עציון
2 גושי התיישבות
2 ה-"אן" (N) ההתיישבותי
2 הגשמה
2 היאחזות פלמ"ח
2 התיישבות ביטחונית
2 ועדת ההנהלות
2 חומה ומגדל
2 חיילים משוחררים, התיישבות
2 חניתה
2 חריש פוליטי
2 טירה
2 יערות הכרמל
2 ליל 11 היישובים
2 מגננים (ביצורים)
2 מחנה כיבוש
2 מיפרקים התיישבותיים
2 מיקום יישובים
2 מצודות אוסישקין
2 מצפה
2 עליית 11 הנקודות בנגב
2 פלמ"ח, התיישבות
2 צריף וגדר
2 קבוצת כיבוש
2 קביעת עובדה
2 רצועת רוחב שנייה
2 שדמות-דבורה
2 תוכנית אוקטובר 1945
2 תוכנית יצחק שדה (1940)
2 תוכנית רוכל-לב
2 תל-חי
2 תל-עמל (כיום - ניר דויד)