חטיבות וגדודים במלחמת העצמאות

2 גדוד 11 - "אלון" (חט' גולני, עודד)
2 גדוד 12 - "ברק" (חט' גולני)
2 גדוד 13 - "גדעון" (חט' גולני)
2 גדוד 14 - "דרור" (חט' גולני)
2 גדוד 15 - "גורן" (חט' גולני)
2 גדוד 21 (חט' כרמלי)
2 גדוד 22 (חט' כרמלי)
2 גדוד 23 (חט' כרמלי)
2 גדוד 24 (חט' כרמלי)
2 גדוד 31 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 32 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 33 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 34 (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 35 - אה"ד (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 35 ב' (37) (חט' אלכסנדרוני)
2 גדוד 42 (חט' קרייתי)
2 גדוד 43 (חט' קרייתי)
2 גדוד 44 (חט' קרייתי)
2 גדוד 51 (חט' גבעתי)
2 גדוד 52 (חט' גבעתי)
2 גדוד 53 (חט' גבעתי)
2 גדוד 54 (חט' גבעתי)
2 גדוד 55 (חט' גבעתי)
2 גדוד 57 (חט' גבעתי)
2 גדוד 58 (חט' גבעתי)
2 גדוד 61 "מוריה" (חט' עציוני)
2 גדוד 62 "בית חורון" (חט' עציוני)
2 גדוד 63 "מכמש" (חט' עציוני)
2 גדוד 71 (חט' שבע)
2 גדוד 72 (חט' שבע)
2 גדוד 79 (37) (חט' שבע)
2 גדוד 82 (חט' שמונה)
2 גדוד 89 (81) (חט' שמונה)
2 גדוד 91 (חט' עודד)
2 גדוד 92 (חט' עודד)
2 גדוד נחשון 1
2 גדוד נחשון 2
2 גדוד נחשון 3
2 הגדוד החמישי - "שער הגיא" (חט' הראל)
2 הגדוד העשירי
2 הגדוד הראשון - "העמק" (חט' יפתח)
2 הגדוד הרביעי - "הפורצים" (חט' הראל)
2 הגדוד השביעי - "באר שבע" (חט' הנגב)
2 הגדוד השישי - "ירושלים" (חט' הראל)
2 הגדוד השלישי - "הגליל" (חט' יפתח)
2 הגדוד השמיני - "הנגב הדרומי" (חט' הנגב)
2 הגדוד השני - "הנגב הצפוני" (חט' הנגב)
2 הגדוד התשיעי - "הפשיטה" (חט' הנגב)