חט' ההגנה וצה"ל במלחמת העצמאות

2 אלכסנדרוני
2 גבעתי
2 גולני
2 הנגב
2 הראל
2 יפתח
2 כרמלי
2 עודד
2 עודד
2 עציוני
2 קרייתי
2 שבע
2 שמונה