הכוחות הליגאליים

2 איגרת לנוטר
2 ארגזי נשק (נשקיות חתומות)
2 גפיר
2 הבולשת הבריטית (C. I. D. - סי. איי. די.)
2 הלגיון הערבי
2 המחלקה לחקירת פשעים (CID)
2 המשטרה הניידת
2 חיל הספר העבר-ירדני
2 חיל העם (חי"ם - חיל משמר)
2 טיגרט, משטרות (מצודות טיגרט)
2 טנדר (הנוטרים)
2 מ"ן (משמר נע)
2 מושבע
2 מזכירות הנוטרים הארצית
2 מטה ארצי של הנוטרות
2 מי"ע - משטרת היישובים העבריים
2 מפקח גדודי במשטרת היישובים היהודיים, (במי"ע)
2 משטרה מיוחדת - SP
2 משטרה מעולה
2 משטרה עירונית בתל-אביב
2 משטרת פלשתינה (א"י)
2 משרדי הקישור של הסוכנות
2 נוטרות, נוטרים
2 נוטרי גדר הצפון
2 נוטרי החוף
2 נוטרי הרכבת
2 נוטרי חברת החשמל
2 נוטרי מחנות המעצר
2 נוטרי מפעל המים
2 נוטרי שדות התעופה
2 נוטרים "מיוחדים"
2 נוטרים לתפקידים כלליים
2 נוטרים מסופחים לצבא
2 נוקטה
2 נשקיות חתומות ("ארגזי נשק")
2 סרג'נט גושי
2 סרג'נטים (בנוטרות)
2 קולפאק
2 קורס הסרג'נטים, (1938)
2 קורס לסמלים עבריים, (1938)
2 קצין נוטרים במטכ"ל
2 שוטר מוסף
2 שוטרים יהודים וההגנה
2 שמר