לוגיסטיקה בהגנה

2 אפסנאות בהגנה
2 בצר
2 מח"ש (מחלקת חימוש)
2 מחלקת המשק
2 מלחמת הדרכים (1947/48)
2 שירות איכסון
2 שירות בהמות משא ורכיבה
2 שירות החימוש
2 שירות התחבורה
2 שירות ציוד ואספקה