חיל מדע (חמ"ד)

2 חיל מדע (חמ"ד)
2 מדע בהגנה
2 מחלקת המדע
2 מחלקת מחקר מדעי
2 קבוצת (המדע) חיפה
2 קבוצת (המדע) ירושלים
2 קבוצת (המדע) רחובות