מחשבה צבאית

2 "סמינר"
2 המחשבה הצבאית של ההגנה
2 התוכנית הארץ-ישראלית (PALESTINE SCHEME)
2 תוכנית א'
2 תוכנית א/צ (צנחנים)
2 תוכנית אבנר
2 תוכנית ב'
2 תוכנית ג' (תוכנית מאי 1946)
2 תוכנית ד'
2 תוכנית הכרמל (תוכנית הצפון)
2 תוכנית הצפון
2 תוכנית יהושע
2 תוכנית מאי 1946 (תוכנית ג')