ערביי ארץ-ישראל

2 "עשו טוב - זנחו רע"
2 (אל) פתווה
2 אל-ג'יהאד אלמקדס
2 אל-נג'אדה (חיל העזר)
2 ג'מעית אל-שבאן אל-מוסלמין (אגודות הצעירים המוסלמים)
2 האחים המוסלמים
2 הוועד הערבי העליון
2 המועצה המוסלמית העליונה
2 הפלסטינים (ערביי ארץ ישראל)
2 ועידת בלודאן
2 חבורות השלום (פצאאל אל-סלאם)
2 כנופיות השלום (חבורות השלום)
2 נבי מוסה
2 ערביי ארץ-ישראל
2 פזעה (אזעקה)