ההגנה, ערכים ויסודות

2 "הצבא שבדרך", צבא "המדינה שבדרך"
2 אשיות ההגנה
2 הבלגה
2 ההגנה
2 היישוב המאורגן
2 השורה
2 חוקת תרפ"ה
2 טוהר הנשק
2 פקודת החברות (אשיות ההגנה)
2 שבועת ההגנה
2 תל-חי, מורשת