רפואה בהגנה

2 הסכם קופת-חולים - ש"ר
2 הרפואה בהגנה (השירות הרפואי, ש"ר)
2 פלוגות הרופאים
2 קופת חולים הכללית (קופ"ח)
2 ש"ר (שירות רפואי)