ש"י

2 הש"י הערבי (בהגנה)
2 מד"ע (מודיעין עממי)
2 מחריש
2 ר"ן (ריגול נגדי)
2 ש"י - (שירות הידיעות של ההגנה)