בקעת הירדן

2 שלמה
2 משה
2 יוסף
2 אליהו
2 יעקב
2 משה יוסף
2 שמואל
2 חיים
2 צבי
2 חנן
2 יוסף
2 לוי
2 אברהם
2 אשר
2 יחזקאל
2 צבי
2 פסח
2 חיים
2 משה
2 צילה
2 יעקב
2 יוסף
2 הרי
2 זאב
2 מיכאל
2 רותי
2 אוריאל
2 אליהו
2 חיים
2 אברהם
2 אברהם
2 דוד
2 מאיר
2 דוד
2 משה
2 אברהם
2 יעקב
2 שלמה
2 נמרוד
2 יוסף