הגלבוע

2 יצחק
2 אברהם
2 יוסף
2 אריה
2 משה
2 יהושע
2 משה
2 שלמה
2 עקיבא
2 אייזיק
2 מרדכי
2 יעקב
2 צבי
2 ירובעל
2 נסים
2 אוריאל
2 חיים
2 ישעיהו
2 נחום
2 זאב
2 יהודה
2 משה
2 דן
2 משה
2 צבי
2 מנחם
2 יחיאל
2 יהודה
2 אשר