הגליל

2 יעקב
2 אליהו
2 משה
2 דוד
2 אברהם
2 יהונתן
2 אריה
2 אליהו
2 יוסף
2 יפת
2 פרג'
2 שלמה
2 משה
2 מיכאל
2 שמעון
2 דב
2 דויד
2 אריה
2 רפאל
2 אריה
2 יעקב
2 יהודה
2 אברהם
2 יעקב
2 משה
2 נחמן
2 גדעון
2 יעקב
2 ישעיהו
2 אריה
2 יהודה
2 חנן
2 שמעון
2 משה
2 אפרים
2 משה
2 אברהם
2 משה
2 שמואל
2 עמירם
2 עמור
2 יעקב
2 צבי
2 אמנון
2 יחזקאל
2 ראובן
2 מרים
2 צבי
2 אברהם
2 אפרים
2 יוסף
2 יעקב
2 נח
2 ברונו
2 אלכסנדר
2 אלכסנדר
2 יעקב
2 צבי
2 שלמה
2 שלום
2 מאיר
2 ישראל
2 אהרון
2 בן-ציון
2 רודי
2 שבח
2 אליהו
2 יוסף
2 נתן
2 מנחם
2 יונתן
2 צבי
2 נתן
2 ישראל-נח
2 יוסף
2 מאיר
2 ישראל
2 אליעזר
2 שלמה
2 עמוס
2 עלי
2 בנימין
2 אברהם
2 משה-זלמן
2 יעקב
2 נחמיה
2 נחמן
2 צבי
2 יצחק
2 מנחם
2 יעקב
2 שלמה
2 איתן-מאיר
2 אריה
2 דוד
2 אברהם
2 יצחק
2 יעקב
2 שלמה
2 אברהם
2 ישראל
2 יהושע
2 יהודה
2 שמואל
2 יעקב
2 דב
2 יוסף
2 אברהם
2 יהודה
2 חיים
2 ישראל
2 יוסף
2 יוסף
2 שלמה
2 מרדכי
2 מיכאל
2 יעקב
2 ברוך
2 ישראל
2 מנחם
2 משה
2 אברהם
2 צבי
2 חנניה
2 שלמה
2 אריה
2 יעקב
2 חיים
2 יעקב
2 מנחם
2 משה
2 ירוחם
2 מרדכי
2 יצחק
2 מאיר
2 דוד
2 אברהם
2 גדליהו
2 זלמן
2 שרגא
2 שלמה
2 חיים
2 כרמי
2 סעדיה
2 אבנר
2 שמואל
2 אליעזר
2 יהודה
2 יוסף
2 ראובן
2 מאיר
2 ירדנה
2 משה
2 נתן
2 חיים
2 אברהם
2 שלמה
2 רפאל
2 צבי
2 אשר
2 אהרן
2 יהודה
2 אברהם
2 שלמה
2 יעקב
2 שמואל
2 אריה
2 חיים
2 דבורה
2 אליהו
2 ירחמיאל
2 דויד
2 יצחק
2 מכס-משה
2 צבי
2 צבי
2 מרדכי
2 שמעון
2 מרדכי
2 בנימין זאב
2 נתן
2 חנן-צבי
2 דן
2 צבי
2 יוסף
2 חיים
2 צבי
2 נתן
2 מקס
2 מיכאל
2 מרדכי
2 צבי
2 עמירם
2 צבי-מיכאל
2 מרדכי
2 גרהרד
2 רפאל
2 ראובן
2 מרים
2 יחיעם
2 מנחם
2 דוד
2 שמעון
2 דב
2 זלמן
2 יהודה
2 מאיר
2 נחמיה
2 יהודה
2 אמון
2 שאול
2 נתן
2 זאב
2 יהודה
2 חיים
2 אורי
2 יצחק
2 משה
2 יצחק
2 מאיר
2 נפתלי
2 יוסף
2 יצחק
2 מאיר
2 איתן
2 ישראל
2 דב
2 דוד
2 צבי
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 דוד
2 אליהו
2 יצחק
2 יובל
2 יעקב
2 אברהם
2 משה
2 חיים
2 ישראל
2 אפרים
2 יוסף
2 חיים
2 מיכאל
2 אלתר
2 ראובן
2 מנחם
2 יעקב
2 חיים
2 ראובן
2 פריץ
2 יוסף
2 יצחק
2 צבי
2 אברהם
2 משה
2 יוחנן
2 יצחק-משה
2 מיכאל
2 יעקב
2 משה
2 אמנון
2 יואל
2 מרדכי
2 דוב
2 אברהם
2 אברהם
2 אלפרד
2 ידידיה-אפרים
2 יעקב
2 מאיר
2 משה
2 משה-זאב
2 נחמן
2 צבי
2 רפאל
2 שלמה
2 יעקב
2 חנן
2 הלל
2 יוסף
2 אברהם איסר
2 אהרן
2 אסף
2 זרובבל
2 מנחם
2 אברהם
2 יעקב-נחמן
2 אברהם
2 צבי
2 אברהם
2 יוסף
2 חנן
2 אברהם
2 אברהם
2 אליהו
2 יחזקאל
2 יצחק
2 ניסים
2 שלום
2 שלמה
2 בן-ציון
2 יהונתן
2 ישראל
2 ליפמן יום-טוב
2 ישראל
2 יוסף-אריה
2 אריה
2 שלמה
2 זאב
2 יוסף
2 יצחק
2 אורל
2 דב
2 משה-אריה
2 אליהו
2 יעקב
2 יעקב
2 אברהם
2 משה
2 אפרים
2 ריכרד
2 נעמי
2 שלמה
2 גדליה
2 אריה-לייב
2 אייזיק
2 מאיר
2 אריה
2 צבי
2 פרץ
2 אריה
2 גור
2 שמואל
2 מרים
2 מרדכי
2 יצחק
2 בנימין
2 יחזקאל
2 דניאל
2 מרקו
2 ישעיהו
2 מלאכי
2 ישראל
2 מנחם
2 עליזה
2 שלמה
2 יהודה
2 יעקב
2 לוי
2 עמישלום
2 ישראל
2 דוב
2 שבתאי
2 יוסף
2 מאיר
2 אליעזר
2 יהודה
2 משה
2 משה
2 פינחס
2 אהובה
2 דוד
2 יוסף
2 יוסף
2 משה
2 בצלאל
2 משה
2 דוד
2 אברהם
2 שמואל
2 שמואליק
2 זאב
2 מאיר
2 מנחם
2 נסים
2 גדעון
2 מתניה
2 זיוה
2 ישראל
2 צבי-חי
2 מחמד
2 מרדכי
2 אליעזר
2 אריה
2 דוד
2 רחמים-יוסף
2 ציון
2 יוחנן
2 משה
2 יוסף
2 אליהו
2 יצחק
2 משה
2 מאיר
2 אלי
2 חיים
2 דוד
2 אברהם
2 יהודה
2 מלך
2 יחיאל
2 שרגא
2 ישראל-פישל
2 מרדכי
2 יהודה
2 יוסף
2 יוסף
2 חנן
2 מאיר
2 מיכאל
2 משה
2 בועז
2 יוסף
2 זאב
2 יזהר
2 אריה
2 ראובן
2 יצחק
2 יהודה
2 אליעזר
2 שלמה
2 אסף-יהודה
2 אברהם
2 שמואל
2 זליג-וולף
2 מרדכי
2 חיים
2 רפאל
2 אברהם
2 לוי
2 חיים
2 אברהם
2 פסח
2 זאב
2 דוד
2 אפרים
2 ישעיהו
2 יואל
2 אברהם
2 אביגדור
2 גד
2 אברהם
2 מרדכי
2 בן-עמי
2 זכריה
2 מרדכי
2 מרדכי
2 משה
2 יוחנן
2 ישראל
2 חיים
2 אפרים
2 שמואל
2 מאיר
2 זישה
2 יאיר
2 יששכר
2 מאיר
2 יצחק
2 יצחק
2 ברוך
2 אברהם
2 חיים
2 יהודה
2 יצחק
2 פילון
2 חיים-חנוך
2 יהודה
2 הרצל
2 זאב-עמנואל
2 דב
2 חיים
2 נחום
2 עמוס
2 שרה
2 ישראל
2 מנשה
2 סיני
2 חיים
2 חיים
2 דוד
2 מרדכי
2 יצחק
2 יעקב
2 מנחם
2 בנימין
2 גרשון
2 אביגדור
2 משה
2 עזרא
2 שמואל
2 אברהם
2 חיים
2 שמואל
2 ישראל
2 דניאל
2 ישראל
2 יוסף
2 משה-זלמן
2 חיים
2 צבי
2 בנימין
2 מנשה
2 עמיחי
2 משה
2 יעקב
2 אריה
2 אילן
2 משה
2 יצחק
2 שמעון
2 זאב
2 אברהם
2 אליהו
2 חיים
2 רודולף
2 דויד
2 יצחק
2 שלמה
2 זאב
2 אליעזר
2 צבי
2 יעקב
2 שלמה
2 לסלו
2 שמשון
2 ארווין
2 מרדכי
2 רות
2 נתנאל
2 שלמה
2 יגאל
2 יהושע
2 חלוציאל
2 פנחס
2 בנימין
2 אסף
2 יעקב
2 תיאודור
2 יהודה
2 יוסף
2 יוסף
2 יצחק
2 יעקב
2 שאול
2 חיים
2 דוד
2 אליעזר
2 אלימלך
2 אריה
2 דוד
2 דב
2 מנחם
2 יוחנן
2 רפאל-גרשון
2 נחמן
2 משה
2 עמיאסף
2 מאיר
2 חנן
2 אליעזר
2 דוד
2 יעקב-ולטר
2 עמיחי
2 יעקב
2 שרגא
2 משולם
2 זלמן
2 אברהם
2 אריה
2 דוד
2 יוחנן
2 שמואל
2 אבשלום
2 אברהם
2 אהרן
2 שמואל
2 שמעון
2 יהושע
2 מנחם
2 אליהו
2 דב
2 נחמיה
2 מרדכי
2 משה
2 עליזה
2 אהרון
2 יוסף
2 יהודה
2 איתמר
2 מנחם
2 יעקב
2 משה
2 אמנון
2 יצחק
2 מנחם
2 משה
2 שניאור
2 דוד
2 יוסף (אצ'י)
2 אוריאל
2 ישראל
2 משה
2 וילפרד
2 אהרון
2 יעקב
2 רחמים
2 הרי
2 זאב וולף