השפלה הדרומית והנגב

2 עמנואל
2 ישעיהו
2 גיורא
2 אברהם
2 אברהם
2 יעקב
2 מיכאל
2 דוד
2 מאיר
2 מרדכי
2 שלום
2 רפאל
2 זוהר
2 אליהו
2 שאול
2 יעקב
2 עמרם
2 שלמה
2 מוריס
2 ישראל
2 שמואל
2 אהרון
2 מרים
2 יוסף
2 חנה
2 מאיר
2 בנימין
2 יוסף
2 אבנר
2 שמעון
2 יחזקאל
2 מאיר
2 משה
2 מאיר
2 בנימין
2 אברהם
2 משה
2 יצחק
2 גבריאל
2 יששכר
2 אברהם
2 דוב
2 שמואל
2 סטנלי
2 מאיר
2 ישעיהו
2 שלמה
2 דבורה
2 נתן
2 ישראל
2 מאיר
2 משה
2 אברהם
2 יצחק
2 צבי
2 יעקב
2 יהושע
2 שמעון
2 תמר
2 יעקב
2 לודוויג
2 בנימין
2 יצחק
2 שלום
2 משה
2 יצחק
2 שלמה
2 חיים-יצחק
2 פיליפ
2 מאיר
2 שמואל
2 דב-אהרן
2 עמרם
2 שלום
2 אברהם
2 יצחק
2 יצחק
2 יוסף
2 חיים-זאב
2 נסים
2 שמחה
2 אליעזר
2 דוד
2 מירה
2 יהודה
2 אורי
2 עודד
2 מיכה
2 משה
2 שלמה
2 משה
2 יוסף
2 שלמה
2 מנוח
2 יוסף
2 נחמיה
2 צבי
2 יצחק
2 אפרים
2 שלמה
2 מנחם
2 אברהם
2 ישראל
2 משה
2 מנחם
2 יוסף
2 אריה
2 זכריה
2 יעקב
2 גרישא
2 מתתיהו
2 איסר
2 גמליאל
2 בוריס
2 ישראל
2 יהודה
2 יהודה
2 צבי
2 יונה
2 משה
2 יהודה
2 אריה
2 חיים
2 יוסף
2 אברהם
2 יואל
2 יורם
2 צבי
2 חיים
2 דוד
2 אליעזר
2 אוריאל
2 דוד
2 דוד
2 זאב
2 חיים
2 יחזקאל
2 יוסף
2 שמעון
2 חיים
2 יעקב
2 סעדיה
2 יוסף
2 אריה
2 יצחק
2 אברהם
2 דוד
2 אריה
2 יוסף
2 יוסף
2 אברהם
2 מאיר
2 יהודה
2 אברהם
2 יהושע
2 אריה
2 יעקב
2 דב
2 מאיר
2 מרדכי
2 יצחק
2 יוסף
2 יוסף
2 אלי
2 דן
2 זאב
2 חיים
2 יחזקאל
2 אריה
2 אברהם
2 זאב
2 מנשה
2 משה
2 דוב
2 שלמה
2 מנשה
2 מרדכי
2 יוסף
2 שלמה
2 יונה
2 יצחק
2 משה
2 גילה
2 מנחם
2 מנשה
2 אוסקר
2 שולמית
2 צבי
2 אליהו
2 דניאל
2 ניסים
2 משה
2 יחיאל
2 ישראל
2 נוח
2 שלום
2 יצחק
2 חיים
2 נתן
2 חנוך
2 שאול
2 דב
2 שמואל
2 יוסף
2 צבי
2 יהודה
2 משה
2 עזרא
2 אריה
2 זוסיה
2 יאיר
2 בן-ציון
2 אהרן
2 הניג
2 נתן
2 ישראל
2 צבי
2 זאב
2 יהודה זאב
2 אפרים-יעקב
2 יהודה
2 אהרון
2 אליעזר
2 אריה
2 אשר
2 משה
2 אלכסנדר
2 מרדכי
2 מרדכי
2 ראובן
2 שמחה
2 אפרים-פישל
2 אריה
2 מאיר
2 רפאל
2 צבי
2 יעקב
2 אריה
2 זאב
2 יואל
2 רפאל
2 מיכאל
2 אהרון
2 אורי
2 יוסף
2 ישעיהו
2 אלכסנדר
2 משה
2 חיים
2 כרמי
2 מרדכי
2 אפרים
2 יוסף
2 זאב
2 בילו
2 פנחס יצחק
2 מנחם
2 משה
2 אברהם
2 יצחק
2 שלמה
2 אלכסנדר
2 שאול
2 יהודה
2 פדהצור
2 טוביה
2 בצלאל
2 שלמה
2 צבי
2 יוסף
2 יוחנן
2 ישראל
2 אמנון
2 אבא
2 ישראל
2 עזרא
2 מתתיהו
2 ראובן
2 אברהם
2 יאיר
2 יהודה-ישראל
2 אלימלך
2 יצחק
2 אברהם-אבא
2 גדעון
2 שמעון
2 שלמה
2 ציון
2 אמנון
2 יואל
2 שרגא
2 יוסף
2 מנחם
2 יוסף
2 שלמה
2 יוחאי
2 עמנואל
2 אברהם
2 אברהם
2 ישראל
2 זכריה
2 אברהם
2 ניסים
2 מרדכי
2 עמנואל
2 יהודה
2 אברהם-יצחק
2 שמעון
2 חיים
2 שאול
2 גרשון
2 מיכאל
2 שלום
2 זכריה
2 יעקב
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 משה
2 דוד
2 מיכאל
2 לילה-נעמי
2 שמואל
2 ניחה
2 חיים
2 שמחה
2 אריה
2 משה
2 מרדכי
2 נתן
2 ישראל
2 נפתלי
2 יואל
2 מיכאל
2 עודד
2 שמואל
2 אריה
2 אברהם-ישראל
2 אדוארד-שלמה
2 אהרון
2 אהרון
2 אהרן
2 דוד
2 חיים-אריה
2 יהושע
2 יוסף
2 יוסף
2 יעקב
2 מרדכי
2 משה
2 נתן
2 גרשון
2 יוחנן
2 מנחם
2 יהושע
2 אברהם
2 דב
2 ישראל
2 ישראל
2 שמואל
2 בנימין
2 יהודה
2 יצחק
2 יעקב
2 שרגא
2 אברהם
2 אהרון
2 ברטולד
2 דב
2 יהודה
2 יעקב
2 יהונתן
2 מיכאל
2 יעקב
2 שרגא
2 יהונתן
2 יעקב
2 יעקב
2 דוד
2 חנן
2 אבידוב
2 משה
2 צבי
2 חיים
2 יוסף
2 בנימין
2 יוסף
2 יעקב
2 חיים
2 פסח-יוסף
2 רפאל
2 דוד
2 יעקב-שלמה
2 גבריאל
2 יעקב
2 שלמה
2 משה
2 יעקב
2 בן-ציון
2 בנימין
2 בן-ציון
2 משה
2 דוד
2 נתן
2 אמנון
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 אלכסנדר
2 דב
2 יעקב
2 אברהם
2 יוסף
2 אברהם
2 יוסף
2 ראובן
2 צבי
2 משה-אליעזר
2 שמעון
2 יוסף
2 זאב
2 שלמה
2 אליעזר
2 אפרים
2 שלמה
2 יעקב
2 יהודה
2 אליהו
2 יצחק
2 ויקטור
2 יצחק
2 יעקב
2 אביגדור
2 לילי
2 יצחק
2 חיים
2 צבי
2 חיים
2 יעקב
2 יעקב
2 בועז
2 משה
2 אפרים
2 ישראל
2 יהודה
2 יוסף
2 אליעזר
2 אפרים
2 אליעזר-טורל
2 יוסף
2 דוד אריה
2 יאיר
2 מנחם
2 יוסף (יוסיל)
2 אריה
2 דב
2 ליאון
2 יגאל
2 ישעיהו
2 שלמה
2 יצחק
2 שמעון
2 אריה
2 עמוס
2 שבתאי
2 יעקב
2 בנימין
2 משה
2 ישעיהו
2 ישעיהו
2 אברהם
2 יהודה
2 חיים
2 יצחק
2 זכריה
2 אליעזר-יוסף
2 משה
2 יחיאל
2 מאיר
2 אליעזר
2 יעקב
2 בן ציון
2 נוח
2 אברהם
2 מרדכי
2 מאיר
2 דב
2 אלימלך
2 משה
2 עזריאל
2 ברוך
2 אהרון
2 פנחס
2 יצחק
2 עמיהוד
2 שמחה
2 חיים
2 ליאונרד
2 בנימין
2 נתן-זאב
2 יוסף
2 נחום
2 אלכסנדר
2 חיים
2 מתתיהו
2 יהודה
2 צבי
2 אברהם
2 חנן
2 אברהם-יעקב
2 שמחה
2 אברהם
2 אברהם
2 בנימין
2 סימון
2 עמוס
2 אברהם-דויד
2 שלמה
2 פרדי
2 יהושע
2 יצחק מנדל
2 יעקב
2 יהודה
2 בנימין
2 בנימין
2 משה
2 אברהם
2 יואל
2 יוסף
2 מאיר
2 מרדכי
2 אהרון
2 יצחק
2 יששכר
2 ליפא
2 מנחם
2 שרגא
2 שלמה
2 דוד
2 אברהם-יצחק
2 גדליהו
2 מאיר-מיכאל
2 אריה
2 אהרן
2 שלמה
2 יהודה
2 מנחם-שמשון
2 יצחק
2 שמואל
2 יצחק
2 שמואל
2 שלמה
2 אורי
2 שלום
2 יעקב
2 יוחנן
2 משה
2 אברהם
2 אברהם
2 קלמן
2 גרשון
2 יששכר
2 שלמה
2 יוסף
2 משה
2 שמעון
2 שבת
2 שמואל
2 פנחס
2 פנחס
2 חיים-צבי
2 אריה
2 גבריאל
2 אפרים
2 מאיר
2 מרטין-לואיס
2 שלמה
2 דוד
2 יהודה
2 חיים
2 חיים
2 למה
2 דב
2 יעקב
2 משה
2 מאיר
2 צבי
2 מרדכי
2 יוסף
2 משה
2 משה
2 שמחה
2 דוד
2 אברהם
2 אריה
2 זאב
2 יששכר
2 עמנואל
2 יעקב
2 יעקב
2 יעקב-ישעיהו
2 דניאל
2 אליעזר
2 בנימין
2 משה
2 אליהו
2 רפאל
2 שלמה
2 דב יששכר
2 אליהו
2 שלמה
2 אליעזר
2 גרשון
2 אברהם
2 יהושע
2 מנחם
2 אריאל
2 בנימין
2 אשר
2 יעקב
2 צבי
2 רזיאל
2 שלמה
2 אליעזר
2 אהרון
2 נתן
2 משה
2 אשר
2 יצחק
2 מנחם
2 ישראל
2 עמירם
2 נתן
2 אברהם
2 יעקב-יצחק
2 צבי
2 נפתלי-חיים
2 יצחק
2 יהודה
2 משה
2 חיים
2 שלום
2 זאב
2 בצלאל
2 יצחק
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם-בצלאל
2 חיים
2 חיים
2 מנחם
2 מרדכי
2 נתן
2 פינחס
2 שלמה
2 שלמה
2 אריה
2 אברהם
2 יהודה
2 צבי
2 שמואל
2 יצחק
2 ז'ק-עזריאל
2 יוסף
2 יצחק יהושע
2 זלמן
2 אהרון
2 קלמן
2 חיים יצחק
2 משה
2 ברוך
2 ראובן
2 נחמיה
2 אליהו
2 אריה
2 מרדכי
2 אברהם
2 אברהם
2 ריצ'רד
2 ראובן
2 יהודה
2 דב
2 משה
2 משה
2 משה
2 משה
2 אהרון
2 נתן
2 בן-ציון
2 אשר
2 משה
2 אברהם
2 יהודה
2 שלמה
2 בנימין
2 אברהם
2 עקיבא
2 מרדכי
2 יואל
2 ישעיהו
2 שמשון
2 אשר
2 מנדל
2 שאול
2 יעקב-נוח
2 יוסף
2 אפרים
2 עמוס
2 שמואל-מרדכי
2 אהרן
2 דוד
2 יוסף
2 מאיר
2 חיים
2 שמואל
2 אליהו
2 מנשה