טבריה והעמקים

2 גד
2 צבי
2 עמוס
2 עמירם
2 מנחם
2 אבנר
2 עמרם
2 מרדכי
2 אפרים
2 הרצל
2 שלום
2 אליהו
2 בנימין
2 שכנא
2 מרדכי
2 טוביה
2 מורנו
2 דויד
2 אהרון
2 עמנואל
2 חיים
2 צבי
2 שמואל-אברהם
2 יואב
2 ישראל-יחיאל
2 דב-יעקב
2 אהרן
2 אביגדור
2 רפאל
2 דוד
2 אורי
2 חיים
2 יצחק
2 יוסף
2 חיים
2 אלעזר
2 צבי
2 יחיאל
2 ברוך
2 יהודית
2 ליפא
2 דניאל
2 דב
2 אליהו
2 איתמר
2 שאול
2 אברהם יעקב
2 יעקב
2 מרדכי
2 צבי
2 מאיר
2 זמיר
2 דוד
2 אבנר
2 מאיר
2 מנשה
2 מרדכי
2 ולטר
2 יוסף
2 אוליבר
2 אליעזר
2 שמואל
2 יעקב-אריה
2 מרדכי
2 גדעון
2 שמעון
2 יצחק
2 חיים
2 יונה
2 שמואל
2 אפרים
2 אליהו
2 יהודה
2 אריה
2 אברהם
2 יהודה
2 חנוך
2 יוסף
2 שמואל
2 יוסף
2 שלום
2 מרדכי
2 שמואל
2 אברהם
2 דוב
2 יצחק
2 בנימין
2 מיכה
2 חיים
2 שמואל
2 חנה
2 יוסף
2 דן
2 יוסף
2 מרדכי
2 משה
2 נעים
2 דן
2 צבי
2 מרדכי
2 זאב
2 גבריאל
2 אפרים
2 צבי
2 יעקב
2 אלוין
2 יוסף
2 משה
2 ראובן
2 אברהם
2 מנחם
2 יצחק
2 דן
2 דוד-גינטר
2 גרשון
2 מיכאל
2 מרדכי
2 דוד
2 לאה
2 דוד
2 ראלף
2 דוד
2 מנשה-זכאי
2 משה-מאיר
2 שרה
2 דוד
2 שמואל
2 יעקב-יוסף
2 עמנואל
2 עזרא
2 מאיר
2 בנימין
2 שלמה
2 ישראל
2 אברהם
2 יצחק
2 דוד
2 שאול
2 אברהם-צבי
2 משה
2 עזריה
2 משה
2 אשר
2 שמואל
2 אוהודיה
2 בנימין
2 בן-ציון
2 משה
2 יחיאל
2 יעקב
2 אהרן
2 יקותיאל
2 אפרים
2 ישראל
2 יחיאל
2 יצחק
2 יצחק
2 יוסף
2 יעקב
2 מרדכי
2 דוד
2 זכריה
2 יהודה
2 צבי משה
2 נפתלי
2 שמואל
2 אברהם
2 אשר
2 בנימין
2 ישראל
2 יעקב
2 אייזיק
2 ברוריה
2 יוסף
2 צבי
2 שמואל
2 בנימין
2 דניאל-ראובן
2 דבורה
2 אלכס
2 תנחום
2 יוסף
2 יוסף-ולטר
2 אהרון
2 רפאל
2 יהושע
2 בנימין
2 אליהו
2 מנחם
2 חיים
2 אליהו
2 יעקב
2 חיים
2 ישראל-מאיר
2 יוסף
2 ישראל
2 יעקב יוחנן
2 צבי
2 נתן
2 אלימלך
2 ישראל
2 שרגא
2 ישעיהו
2 יוסף
2 חיים
2 משה
2 מרדכי
2 אפרים
2 שלמה
2 צבי
2 ברנהרד
2 דניאל
2 שלמה
2 ראובן
2 יצחק
2 יעקב
2 אדם
2 יעקב
2 ברוך
2 בנימין
2 יהודה
2 ישראל
2 גד