יהודה ושומרון

2 יעקב
2 אברהם
2 מאיר
2 אהרן
2 ליאון-מוריס
2 אביהו
2 מרדכי
2 יצחק
2 יעקב
2 אברהם
2 שמואל
2 יחזקאל
2 יוסף
2 דוד
2 אריה
2 אברהם
2 זאב
2 ישעיהו
2 שמשון
2 אלכסנדר
2 אליהו
2 שמואל
2 מרדכי
2 צבי
2 אריך
2 דוד
2 יעקב-יהודה
2 עקיבא
2 נתן
2 יוסף
2 יהושע
2 משה
2 שלמה
2 יצחק
2 אליהו
2 כאיד נמר
2 צבי
2 דוד
2 גור
2 אברהם
2 ברוך
2 יוסף
2 אברהם
2 שאול
2 אליעזר-משה
2 ולדימיר
2 צבי
2 דוד
2 נעמי
2 שרגא
2 מרדכי
2 יצחק
2 דוד
2 מנחם
2 צבי
2 משה
2 יהושע
2 עזרא
2 צבי
2 דוב
2 עמוס
2 מיכאל
2 עזריאל
2 יהודה-אריה
2 חיים
2 יוסף
2 אהרון
2 אריה
2 יגאל
2 יהורם
2 אברהם
2 ישראל
2 דוד
2 אריה
2 חנוך
2 עזרא
2 מנחם
2 אברהם
2 צבי
2 יעקב
2 זאב
2 זליג
2 יוסף
2 אליעזר
2 יוסף
2 יעקב