לבנון

2 שמעון
2 אריה
2 יעקב
2 אריה
2 גד
2 יצחק
2 פנינה
2 אפרים
2 חיים ירמיהו
2 אפרים
2 שמואל (סמי)
2 אריאל
2 מנחם
2 ברוך
2 כתריאל
2 מרדכי
2 שלמה
2 מרדכי
2 ישראל
2 אברהם
2 דוד
2 פנחס
2 צבי
2 אליהו
2 נריאל
2 מרדכי
2 יהודה
2 גרשון
2 מנחם
2 אביגדור
2 זאב
2 עמירם