מרכז הארץ והשפלה

2 מנחם
2 יצחק
2 חנוך
2 לודביג
2 מאיר
2 בכור
2 חנה
2 אליעזר
2 יצחק
2 ישראל
2 מאיר
2 שמעון
2 יעקב
2 אריה
2 יצחק
2 חנן
2 יעקב
2 צבי
2 אברהם
2 שלום
2 דוב
2 אורי
2 חיים
2 שמואל
2 אלתר
2 דן
2 ישראל
2 פסח
2 מנחם מנדל
2 שרגא
2 רודולף
2 אריה
2 זאב
2 גינה
2 חיים מנחם
2 אלכסנדר
2 זהר
2 אריה
2 דויד
2 יצחק
2 מנחם
2 גד
2 דב
2 יחיאל
2 מרדכי
2 דוד
2 יעקב
2 אברהם
2 מיכאל
2 יעקב
2 מאיר
2 משה
2 אליעזר
2 נתן
2 אלתר
2 יהודה
2 עקיבא
2 פיבל
2 מנחם
2 יצחק
2 מרדכי
2 אבי
2 אביגדור
2 שמואל-יעקב
2 דב
2 יצחק
2 יעקב
2 מרדכי
2 עקיבא
2 מלכה
2 אריאל
2 עזריאל
2 אהרון
2 מרדכי
2 יצחק
2 קרל-רולף
2 אלכסנדר
2 הרי
2 שבתאי
2 אליהו
2 נחום
2 ישראל
2 יצחק
2 אהרון
2 אברהם
2 אדגר
2 אברהם
2 מנחם
2 נפתלי
2 אברהם
2 בנימין
2 משה
2 גדליהו
2 אהרן-זאב
2 אברהם
2 אהרן
2 אליעזר
2 אריה
2 משה
2 אלפרד
2 יוסף
2 אברהם-צבי
2 מאיר
2 יחזקאל
2 יהושע
2 צבי
2 משה
2 ישי
2 אריה
2 יהושע
2 אבא
2 אברהם בר
2 דב
2 דוד
2 נתן
2 צבי-אריה
2 יעקב
2 אברהם יעקב
2 יעקב
2 עלי
2 יואל
2 נחום
2 אהרן
2 דוב
2 מרדכי
2 משה
2 יוסף
2 נחמן
2 ברוך
2 יוסף
2 עמירם
2 יוסף מאיר
2 משה
2 גדעון
2 שמואל
2 יחזקאל
2 אבנר
2 יהודה
2 ישראל
2 מתיתיהו
2 אליהו
2 שלמה
2 שבתאי
2 אליהו
2 דוד
2 יום טוב
2 משה
2 גד
2 יעקב
2 יוסף
2 שלמה
2 יעקב
2 אברהם
2 אהרן
2 אברהם
2 יצחק
2 מיכאל
2 מאיר
2 חנוך
2 דב "ברלה"
2 מיכאל
2 אלברט
2 רפאל
2 משה
2 אריה
2 חיים
2 דוד
2 יצחק
2 שלמה
2 שמחה
2 ישראל
2 אמנון
2 מרדכי
2 דוד
2 זאב
2 משה
2 יוסף
2 יצחק
2 אליעזר
2 דוד
2 משה
2 רחמים
2 אפרים
2 ירמיהו
2 חיים
2 אברהם
2 יהודה
2 נחום
2 משה
2 יהודה
2 בנימין-זאב
2 יוסף
2 מאיר
2 אליהו
2 דב
2 חיים
2 נחום
2 צבי
2 זלמן
2 חיים
2 יהודה
2 מרדכי
2 דב
2 שמואל
2 ברוך
2 אשר
2 פלטיאל
2 יעקב
2 אהרן
2 אבשלום
2 אילה
2 אלחנן
2 חנינא
2 יצחק
2 ישראל
2 יוחנן
2 יוסף
2 מרדכי
2 רפאל
2 יעקב
2 זאב
2 יהושע-אליהו
2 יוסף
2 אורי
2 יעקב
2 פיבל
2 יצחק
2 יצחק-נפתלי
2 אברהם
2 אברהם
2 חנן
2 יעקב
2 ישעיהו
2 דן
2 פרץ
2 אליהו
2 גדעון
2 יצחק
2 פישל-יוסף
2 שמעון-אהרן
2 יהודה-אריה
2 חיים-צבי
2 בנימין
2 שרגא-פיבוש
2 אשר-שאול
2 רחמים
2 יהודה
2 מנחם
2 יעקב
2 יצחק
2 אליהו
2 גדעון
2 אברהם
2 זאב
2 משה
2 ברוך
2 אבשלום
2 זאב
2 עמוס
2 זכריה
2 שלמה
2 יצחק
2 שמואל
2 פנחס
2 צבי
2 יעקב
2 צבי
2 משה
2 נעמי
2 יעקב
2 גדליהו
2 רחמים
2 אליהו
2 זאב
2 יחיאל
2 אריה
2 דב
2 בצלאל
2 אליעזר
2 אליעזר
2 אריה
2 עקיבא
2 אשר
2 עמינדב
2 יצחק
2 מנחם-מנדל
2 דב
2 אורי
2 מרדכי
2 שרגא
2 דוב
2 אברהם
2 צבי
2 מיכאל
2 בנימין
2 משה
2 משה אפרים
2 טוביה
2 קרל
2 יקותיאל
2 אריה
2 משה
2 יצחק
2 פסח
2 שמואל
2 נחום
2 מיכאל
2 חנן
2 יצחק
2 שלמה
2 אליעזר
2 עמוס
2 מאיר
2 שמואל
2 צבי
2 ראובן
2 יואב
2 משה
2 מלכה
2 שמואל
2 אהרן
2 יעקב
2 פנינה
2 ישראל
2 אמנון-משה
2 ברטולד
2 זאב מנחם
2 שמואל
2 ישעיהו
2 אברהם
2 בנימין
2 ישראל-יהושע
2 יוסף
2 משה
2 אורי
2 משה
2 חיים
2 צבי
2 יעקב
2 אורי
2 גרשון
2 זאב
2 יהודה
2 לביא
2 מנחם
2 ישעיהו-ברוך
2 משה
2 ישעיהו
2 צבי
2 ישעיהו
2 יהושע
2 יוסף
2 אברהם
2 משה
2 מנחם
2 יעקב
2 ברוך
2 שלמה
2 דניאל
2 אהרון
2 מנחם
2 יצחק
2 אליהו
2 נחום
2 יצחק
2 יהודה
2 דוד
2 צבי
2 דוד-צבי
2 פרץ
2 מאיר
2 מיכה
2 סימן-טוב
2 מרדכי
2 שרגא
2 מרדכי
2 מרדכי
2 יעקב
2 בן-ציון
2 שלום
2 ארנסט
2 אילה
2 ישראל
2 שמחה
2 צבי
2 איסר
2 ישראל
2 אברהם
2 יצחק
2 מנחם
2 חנן
2 יורם
2 עקיבא
2 שלמה
2 נחמיה
2 וילהלם
2 שלום
2 שמחה
2 יצחק
2 אהרון
2 עזרא
2 מלכה
2 אליהו
2 יצחק
2 יהושע
2 יעקב
2 בן ציון
2 יגאל
2 יצחק
2 שלמה סטפן
2 משה
2 יוסף
2 יצחק
2 יצחק
2 יצחק
2 צדוק
2 יונה
2 יאיר
2 יוסף
2 ניסן
2 יוסף
2 יצחק
2 אברהם
2 אברהם
2 אריה
2 ברוך
2 דניאל
2 יוסף
2 יעקב
2 יעקב
2 מיכאל
2 נסים
2 מנשה
2 יצחק
2 יוסף
2 דוד
2 אברהם
2 אברהם
2 משה
2 יצחק
2 משה
2 פינחס
2 שמעון
2 יהודית
2 יעקב
2 יעקב
2 דניאל
2 צבי
2 אברהם
2 אברהם
2 אליהו
2 אליהו
2 דויד
2 זאב
2 יצחק
2 יצחק
2 משה (משהל'ה)
2 שמואל
2 זאב
2 דוד
2 יהושע
2 אסתר
2 צינה שושנה
2 אפרים
2 אליהו
2 דוד
2 דוד
2 נחמן
2 אברהם
2 מניש
2 אליעזר
2 נפתלי
2 אברהם
2 רומן
2 משה
2 מרדכי
2 מנדל
2 שלמה
2 בצלאל
2 יוסף-צדוק
2 ברוך
2 מרדכי
2 צבי
2 יהודה
2 ישראל
2 יאיר
2 יצחק
2 שלמה
2 בנימין
2 חובב
2 צבי
2 יהודה
2 אלברט
2 מישאל
2 אנשל
2 משה
2 צבי
2 דוד
2 טוביה
2 יעקב
2 משה
2 מנדל
2 אברהם
2 יצחק
2 מנחם
2 יצחק
2 אברהם
2 שלמה
2 דוד
2 יוסף הלל
2 שלמה
2 צבי
2 משה
2 מרדכי
2 שלמה
2 מרדכי
2 מתתיהו
2 אליהו
2 מאיר
2 משה
2 נתן
2 אליעזר חיים
2 יהודה
2 זלמן
2 נפתלי
2 עמנואל
2 שמעון
2 יעקב
2 שלמה אליעזר
2 יעקב
2 דוד
2 יוסף
2 חיים
2 יוסף
2 משה
2 דב
2 משה
2 זאב
2 שולמית
2 נחמן
2 אברהם
2 יוסף
2 כלפו
2 אורי
2 אהרן
2 ראובן
2 יהודה
2 משה
2 זלמן
2 יעקב
2 מרדכי
2 אברהם
2 אליהו
2 נחום
2 יהושע
2 יוסף
2 מרדכי
2 שמואל
2 ברוך
2 ירחמיאל
2 מתתיהו
2 דוד
2 דניאל (דשקה)
2 רפאל
2 נפתלי
2 משה
2 שלמה
2 מכס
2 יוסף
2 יוסף
2 מרים
2 יוחנן
2 ישראל
2 משה
2 ראובן
2 אהרן
2 משה
2 שמעון
2 אברהם
2 זכריה
2 יעקב
2 חיים
2 דוד
2 שלום
2 נסים
2 מאיר
2 ניסים משה-חי
2 יאיר
2 אברהם
2 דוד
2 שאול
2 יעקב
2 ציון
2 נסים
2 זרובבל
2 יונה
2 בן ציון
2 אריה
2 אריון
2 ברכה
2 אריה
2 פסח
2 מרדכי
2 אריה
2 אברהם
2 אפרים
2 אברהם
2 אליעזר
2 רחל
2 יצחק
2 מיכאל
2 יעקב
2 עליזה
2 בנימין
2 יהודה
2 ברוך
2 גרשון
2 שמחה
2 אלעזר
2 יצחק זלמן
2 שמואל
2 גדליהו
2 אהרן
2 גרשון
2 יוסף
2 יצחק
2 אלכסנדר-דוד
2 זלמן
2 מיכאל
2 פטר
2 חיים
2 בן ציון
2 נחמן
2 נחום-מאיר
2 ראובן
2 אברהם
2 ראובן
2 זאב
2 מרדכי
2 ישראל
2 שמואל
2 איסר
2 גרשון
2 משה
2 חיה
2 יוסף
2 אורי
2 יעקב
2 צבי
2 גדעון
2 אליעזר
2 זאב
2 חיים
2 יאיר
2 יהושע
2 מנחם
2 אליהו
2 שלום
2 ישראל מנחם
2 צבי
2 אפרים
2 מנחם
2 עקיבא
2 אנשל
2 קורט
2 דוד
2 ישראל
2 יצחק
2 יעקב
2 מאיר
2 אברהם
2 מאיר
2 אליהו
2 נחמה
2 משה
2 שמעון
2 אהרן
2 אמנון
2 אפרים
2 אברהם
2 יוסף
2 מנחם
2 משה
2 אסתר
2 אשר
2 ישראל
2 פרץ
2 חיים
2 דובה
2 יהודה
2 חיים
2 יצחק
2 סעדיה
2 יעקב
2 ניסן
2 שרה
2 מתתיהו
2 מאיר
2 שמואל
2 גדעון
2 זכריה
2 עוזר
2 משה
2 מאיר
2 יצחק
2 אברהם
2 יצחק
2 יוסף
2 אריה-קלמן
2 אשר
2 אליעזר
2 צבי
2 יהודה
2 יעקב
2 זלמן זאב
2 יהודה
2 קלמן דב
2 זכריה
2 זאב
2 חנוך
2 אריה
2 זלמן
2 מנחם
2 מרדכי
2 שבתאי
2 שלמה
2 יצחק
2 שלום
2 ישראל
2 אריה
2 צבי
2 אהרון
2 עודד
2 אברהם
2 ברוך
2 אברהם
2 אהוד
2 צבי
2 אברהם
2 שמעיה
2 בתיה
2 חיים
2 חיים
2 יקותיאל
2 אברהם
2 טוביה
2 כרמי
2 יונה
2 יוסף
2 שמואל
2 ברונו
2 משה
2 גדליהו
2 אהרון
2 יהורם
2 שלמה
2 משה-אברהם
2 יחזקאל
2 יוסף
2 לוטי
2 משה
2 קלמן
2 בני
2 יוסף
2 מיה
2 נוח
2 יצחק
2 ולטר
2 אשר
2 יחיאל
2 לאה
2 משה
2 יוסף
2 יעקב
2 יוסף
2 דוד
2 אלכסנדר
2 יעקב דויד
2 זכריה
2 הדסה
2 משה
2 משה
2 צבי
2 יוסף (ז'אן)
2 דוריאן
2 שלמה
2 קלמן
2 לאה
2 חיים
2 דוד
2 אשר
2 אריה
2 הלל
2 גדעון
2 יוסף
2 יהודה
2 נתן
2 יוסף
2 אריה
2 צדוק
2 יצחק
2 אברהם
2 שמואל
2 שמעון
2 עוזר
2 מנחם-יהודה
2 יונה
2 מנחם-דוד
2 משה
2 יצחק
2 יעקב
2 ישראל
2 מיה
2 ברוך
2 גדעון
2 חנוך
2 הלל
2 זוסיה
2 מלאכי
2 אנשל
2 חיים
2 דב
2 בנימין
2 משה
2 אברהם
2 נחמיה
2 נפתלי
2 זאב
2 ראובן
2 דן
2 זאב
2 חיים
2 משה
2 צבי
2 ראובן
2 יצחק
2 משה
2 דוד-מנחם
2 נחום
2 אלימלך
2 יעקב
2 שלמה
2 שמואל
2 משה
2 חיים
2 אגון
2 גבריאל
2 אליהו
2 דוד
2 יצחק
2 קלמן
2 שמואל
2 קורט
2 אליהו
2 אפרים
2 דוד
2 שמעון
2 דוד
2 פנחס
2 רפאל
2 זרח
2 יוסף
2 יעקב
2 אליעזר
2 ברוך-אשר
2 שלום
2 גדליהו
2 דב
2 יעקב
2 אהרן-דוד
2 מיכאל
2 שמואל-יצחק
2 משה מוריס
2 גרשון
2 אבא
2 חיים
2 מנחם
2 אליהו
2 בנימין
2 מרדכי
2 ישראל