רמת הגולן

2 יהושע
2 חיים
2 זאב
2 דב
2 צבי
2 אריק
2 אליהו
2 הנס
2 חיים
2 אברהם
2 מנדל
2 אשר
2 שמואל
2 מרצ'ל
2 קרל
2 דוד