חיל רגלים

2 אברהם
2 שלמה
2 יונתן
2 מרדכי
2 יהושע-חיים
2 דוב
2 נתן
2 בנימין זאב
2 מרדכי
2 מרדכי
2 רחל
2 שלמה אליעזר
2 פנחס
2 יעקב
2 שאול-חיים
2 מנחם-בנימין
2 ישראל
2 מרדכי
2 יצחק
2 זכריה
2 מרדכי
2 חנוך
2 אורי אליה
2 דוד
2 יוחנן
2 צלח
2 יוסף (אצ'י)
2 וילפרד