חיל הים

2 ישעיהו
2 בנימין
2 משה
2 יוסף
2 חיים
2 שמעון
2 אלכסנדר
2 יוסף
2 מנחם
2 שמעון
2 משה
2 זאב
2 יצחק
2 פנחס
2 בנימין
2 אלישע
2 אהרון
2 יואל