חיל הקשר

2 חיים
2 אריה
2 קרל ארנסט
2 חיים
2 שרגא הכהן
2 אשר
2 אריה
2 משה
2 משה-מנחם
2 משה
2 דוד
2 יואל
2 שרגא
2 יעקב
2 דב
2 רודולף
2 אברהם
2 שלמה
2 עליזה
2 חיה
2 מנדל