חיל רפואה

2 רודולף
2 שלמה
2 יהודה
2 חוה
2 אוריאל
2 ישראל
2 שרה
2 לאה
2 יצחק