חיל החימוש

2 צבי
2 יוסף
2 שלמה
2 צבי-אריה
2 יצחק-מרדכי