משטרה הצבאית

2 משה
2 דוד
2 וולף
2 צבי
2 אורי
2 מרדכי