חטיבת גולני

2 אריה-אליהו
2 עמוס
2 מנחם
2 עמרם
2 שמעון
2 אברהם
2 יעקב
2 בנימין
2 יוסף
2 מאיר
2 יהודה
2 אביגדור
2 אריה
2 אליהו
2 בנימין
2 שכנא
2 מרדכי
2 דויד
2 אפרים
2 יהושע
2 יחזקאל
2 נח
2 משה
2 שמואל-אברהם
2 שלום
2 ישראל-יחיאל
2 מרדכי
2 רודי
2 יעקב
2 מנחם
2 שמחה
2 יובל
2 רפאל
2 אברהם
2 יעקב
2 אורי
2 עקיבא
2 דוד
2 איזר
2 יהודית
2 עמנואל
2 דניאל
2 יוסף
2 דב
2 זאב
2 מרדכי
2 מנחם
2 שלמה
2 שאול
2 אברהם יעקב
2 נתנאל
2 מרדכי
2 מרדכי
2 מאיר
2 צבי
2 חיים
2 שמואל
2 אריה
2 מאיר
2 זמיר
2 בנימין
2 צבי
2 אבנר
2 מאיר
2 שמואל יוסף
2 צבי
2 אליעזר
2 שמואל
2 מנחם
2 חנן-צבי
2 זאב
2 שמעון
2 יצחק
2 יעקב-יהודה
2 אייזיק
2 נתן
2 מקס
2 יונה
2 צבי
2 עמירם
2 שמואל
2 יהודה
2 מנחם
2 דוד
2 דב
2 זלמן
2 אפרים
2 אברהם
2 יהודה
2 משה
2 מרדכי
2 יוסף
2 פטל
2 מאיר
2 יוסף
2 זכריה
2 שלום
2 מרדכי
2 יצחק
2 יעקב
2 בנימין
2 שמואל
2 חנה
2 צבי
2 אברהם-יצחק
2 יעקב
2 יוסף
2 חיים
2 אלתר
2 דן
2 מנחם
2 פריץ
2 צבי
2 יוסף
2 יהודית
2 משה
2 נתן
2 יאיר
2 אברהם
2 משה
2 שלום
2 אברהם
2 דן
2 יוסף
2 צבי
2 מרדכי
2 זאב
2 עקיבא
2 משה
2 ירובעל
2 צבי
2 יעקב
2 ישראל
2 משה
2 שלמה
2 שאול
2 יוסף
2 דניאל
2 יצחק
2 חיים
2 יעקב
2 גרשון
2 מיכאל
2 אפרים
2 מרדכי
2 ריכרד
2 דוד
2 אריה-לייב
2 אייזיק
2 דוד
2 אריה
2 גור
2 דניאל
2 ישעיהו
2 זאב
2 משה
2 ישעיהו
2 משה
2 משה-מאיר
2 שמואל
2 מאיר
2 שלמה
2 אליעזר
2 ישראל
2 ויקטור
2 אברהם
2 אוריאל
2 יצחק
2 שאול
2 אברהם-צבי
2 נחום
2 מתניה
2 זיוה
2 עזריה
2 דוד
2 אשר
2 רחמים-יוסף
2 אברהם
2 חיים
2 אוהודיה
2 בנימין
2 בן-ציון
2 משה
2 מאיר
2 יוסף
2 יחיאל
2 יהודה
2 אהרן
2 יצחק
2 נוח
2 מרדכי
2 יקותיאל
2 משה
2 לוי
2 יצחק
2 עמוס
2 ברוך
2 ישעיהו
2 יואל
2 יואל
2 דוד
2 מרדכי
2 זכריה
2 עזריאל
2 מאיר
2 יצחק
2 דוד
2 שמואל
2 גדליהו
2 אברהם
2 אשר
2 שמחה
2 דן
2 יעקב
2 אביגדור
2 דניאל
2 דניאל-ראובן
2 מנשה
2 אלכס
2 יוסף
2 יעקב
2 משה
2 אהרון
2 דויד
2 חנן
2 רפאל
2 צבי
2 יהושע
2 בנימין
2 רות
2 שלמה
2 יצחק
2 יהושע
2 חיים
2 חנוך
2 יצחק
2 חיים
2 ישראל-מאיר
2 מנחם
2 אברהם
2 נתן
2 רפאל-גרשון
2 עמיאסף
2 אלימלך
2 אברהם
2 נתן
2 שרגא
2 צבי
2 יוסף
2 משה
2 דוד
2 מרדכי
2 אפרים
2 יוחנן
2 שמואל
2 אבשלום
2 שמעון
2 אברהם
2 דניאל
2 בן-ציון
2 בן-ציון
2 מנחם
2 מרדכי
2 אשר
2 בנימין
2 ישראל