צבא הבריטי

2 יעקב
2 שלמה
2 שמעון
2 שרגא
2 אדולף
2 קלמן
2 חנה-לאה
2 ארנסט
2 דוד
2 מאיר
2 שאול
2 דורה
2 ישראל
2 יואכים
2 שלמה
2 היינץ
2 ריכרד
2 זאב
2 יגאל
2 אליהו
2 אברהם
2 פאול
2 אלכסנדר משה
2 הנס
2 אבנר
2 עזרא
2 שמעון
2 מילאדה
2 בנימין
2 דב
2 טוביה
2 נפתלי
2 אהרון
2 ארנסט
2 אהרון
2 גרהרד
2 מנחם
2 עזרא
2 שלמה
2 חיה
2 רפאל
2 אלכסנדר
2 צבי פסח
2 בנימין
2 משה-יצחק
2 משה
2 אריה
2 שמואל
2 ישראל
2 אריק
2 שמואל
2 עזריאל
2 גולדה
2 אליהו
2 שרה
2 אברהם
2 יעקב
2 אליהו
2 צבי
2 יעקב
2 יצחק
2 יעקב
2 אליהו
2 שרה
2 נתן
2 לילי סטפניה
2 רות
2 יוסף
2 משה
2 אורי
2 מאיר דוד
2 שמעון
2 דוד
2 צבי
2 מרדכי
2 קורנליה
2 אבא
2 וילהלם
2 ויקטור
2 אברהם
2 נורברט
2 יהודה
2 מרטין
2 אליהו
2 צבי
2 ליאו
2 מרדכי
2 אדולף
2 י.
2 חנוך
2 חיים קרל
2 פאול
2 פרץ
2 יהודה
2 יעקב
2 ברוך
2 מיכאל
2 מיכאל
2 יצחק
2 ישראל
2 אברהם
2 פנחס
2 ישראל
2 יוסף
2 יצחק דוד
2 אברהם
2 יצחק
2 ה.
2 אברהם
2 גבריאל
2 אהרון
2 משה
2 עמנואל
2 צבי
2 יעקב
2 אריה
2 חי
2 פריץ
2 יעקב
2 מנשה
2 ישראל
2 שמואל
2 זרח
2 זאב
2 שלמה
2 משה
2 יששכר
2 דב
2 מרדכי
2 מאיר
2 פטר
2 פליקס
2 יוסף
2 משה
2 זאב
2 משה
2 מוריץ
2 גרשון
2 מרדכי
2 פאול
2 חנן
2 יוסף
2 צבי
2 צבי
2 ריכרד
2 שמחה
2 קרל
2 סלו
2 יצחק
2 יואב-יוסף
2 אליעזר
2 שמעון סיגברט
2 אהרן
2 אהרון
2 פנינה
2 אברהם צבי
2 שמואל אליהו
2 א.
2 יעקב
2 יעקב
2 ברכה
2 יוסף
2 שלום
2 אמנון
2 שמואל
2 שמעון
2 אלחנן
2 פרץ
2 גרשון
2 יוסף
2 ארתור
2 אריק
2 פאול
2 קרל
2 לוץ
2 אורי
2 משה
2 ש.ה.מ.
2 שלמה
2 יהושע
2 מרדכי
2 משה
2 אליהו
2 אברהם
2 חיים
2 צבי
2 יצחק
2 נעים
2 יצחק
2 טוביה
2 אדם
2 זליג
2 אברהם
2 משה
2 ורנר
2 עקיבא
2 שלמה
2 בת עמי
2 יוסף
2 ס.
2 נאנדור
2 שלמה סטפן
2 אברהם
2 הוגו
2 הנס
2 פסח
2 משה
2 גבריאל
2 אברהם
2 וילפריד
2 אורי
2 אלברט
2 אלפרד
2 אשר
2 י.
2 יוסף
2 יחיא
2 משה
2 משה
2 יצחק
2 יוסף
2 חיים
2 שמעון
2 קורט
2 אוכמא
2 יוסף
2 יעקב
2 בנימין
2 אדוארד
2 אהרון
2 דוד
2 שמואל
2 אברהם
2 ריצ'רד
2 לודביג
2 יוסף
2 כתריאל
2 א.
2 חיים
2 רוברט
2 נורברט
2 יצחק
2 נחמן
2 מאיר
2 אברהם
2 וילהלם
2 פרץ
2 יעקב לייב
2 משה
2 שמחה
2 יוסף
2 חנן
2 שמשון
2 מ.ס.
2 אפרים
2 שמואל
2 ה.ב.
2 אלימלך
2 חיים
2 יעקב
2 ירמיהו
2 אהרון
2 שמואל
2 זאב
2 פייבל
2 חנן
2 נפתלי
2 פסח
2 רפאל
2 יהודה
2 יעקב
2 דב
2 דב
2 מאיר
2 שמואל
2 דוד
2 אליהו
2 אברהם יהודה
2 אפרים
2 משה
2 יהושע
2 צבי
2 משה מרסל
2 תמר
2 גבריאל
2 מסעוד
2 ישראל מרדכי
2 אהרון
2 א.ב.
2 עזרא
2 צבי הורסט
2 דניאל
2 יגאל
2 מרים
2 אדגר
2 משה
2 ה.
2 משה
2 שמואל זלמן
2 אהרון
2 הלל
2 ישראל
2 מרק
2 אברהם
2 היינריך
2 מאיר
2 יצחק
2 ארנסט יונתן
2 חיים
2 י.
2 יוחנן
2 זאב
2 משה יעקב
2 חנה
2 ברוך
2 משה
2 אלפרד
2 י.
2 אליהו
2 נסים יעקב
2 פ.מ.
2 אברהם אריה
2 שלום
2 יעקב
2 חיים
2 חיים
2 ברטה
2 משה
2 משה אביעזר
2 נחום
2 הנס
2 יצחק
2 פרץ
2 חנוך
2 לייבל
2 שמעון
2 יהושע
2 אהרון
2 חיים
2 מוריץ
2 עקיבא
2 זליג
2 ישראל
2 שמואל
2 רודולף
2 נחום-מאיר
2 נפתלי
2 ניסן
2 יוסף
2 אברהם-רפאל
2 חנן
2 נחום
2 משה
2 אהוד
2 אליעזר
2 יהושע
2 יוסף
2 יוסף
2 צבי
2 קונסטנטין
2 ברוך
2 יוסף
2 מנחם-מנדל
2 שמואל
2 אליהו
2 אברהם
2 יצחק
2 אריה
2 זיגפריד
2 יעקב
2 יוליוס
2 דוד
2 צבי
2 סעדיה
2 מנדל
2 מרדכי
2 קורט קרל
2 אריה
2 שמעון
2 יוסף
2 גבריאל
2 פרץ
2 יעקב
2 הרמן
2 שלמה
2 ארתור
2 שמואל
2 דוד
2 משה
2 יצחק
2 יעקב
2 גבריאל
2 רודולף
2 שלמה
2 פנחס
2 סטפניה
2 שמואל
2 משה
2 חיים
2 יעקב-מרדכי
2 דניאל
2 פרידריך
2 מנחם
2 זלמן
2 יוסף גיאורג
2 מאיר
2 נח
2 יוסף-ולטר
2 לולה
2 קרל היינץ
2 הלמוט
2 זכריה
2 דוד
2 משה קורט
2 זלמן
2 זאב
2 לייב אריה
2 מ.
2 גבריאל
2 יוסף
2 יוסף
2 זאב
2 חנה
2 יחיאל-אשר
2 היינץ
2 אהרון
2 משה
2 משה
2 יעקב מאיר
2 רוברט
2 ארווין דוד
2 יוסף
2 גרהרט
2 הנס
2 שלמה
2 שלמה
2 צבי
2 אהרון
2 שמעון
2 ירחמיאל ריצרד
2 דוד
2 אורי
2 ארנו
2 רפאל
2 אלכסנדר
2 זאב
2 אברהם
2 צבי
2 אברהם-יצחק
2 אויגן
2 רפאל
2 גדעון
2 חביבה
2 זליג
2 פרץ
2 יוסף
2 שמואל
2 יוסף
2 פרנץ
2 אליהו
2 אלפרד
2 מרדכי
2 סרול
2 גד
2 גדעון
2 צבי
2 יעקב
2 משה
2 אוריאל
2 דוד
2 פרנץ
2 שלמה אלתר
2 ראובן
2 מיכאל
2 אלימלך
2 מאיר
2 משה
2 צבי
2 אריה
2 ליאון
2 יוסף-שמואל
2 אברהם
2 מיכאל
2 שלמה
2 אלי
2 יעקב
2 א.
2 משה יהודה
2 ראובן
2 בנימין
2 יעקב
2 אריה -ארתור
2 לודויג
2 שלמה
2 זאב
2 זאב וולף
2 גרשון
2 שמואל