הגנה

2 רחמים
2 איתן
2 בנימין
2 מאיר
2 יוסף
2 אליהו
2 משה
2 פניה
2 אברהם
2 יהונתן
2 אריה
2 משה
2 משה
2 משה
2 שאול
2 זכריהו
2 זאב
2 גינה
2 יוסף
2 יהודה
2 יהודה
2 דב
2 יחיאל
2 יוסף
2 מאיר
2 שמחה
2 יעקב
2 מנחם
2 יצחק
2 מנחם
2 שמואל-יעקב
2 דב
2 מכס
2 אברהם
2 אהרון
2 מרדכי
2 אלפרד
2 יוסף
2 חיים
2 מרדכי
2 שבתאי
2 אליהו
2 אברהם
2 מרדכי
2 עמירם
2 מרדכי
2 משה
2 אהרן
2 ישראל
2 אריה
2 נסים
2 יחזקאל
2 יהודה
2 משה-אהרון
2 יצחק
2 אברהם בר
2 יואב
2 יהודה
2 פנחס
2 סילויה
2 אברהם בצלאל
2 יצחק
2 יוסף
2 יוסף מאיר
2 טובה (ובנה התינוק)
2 משה
2 שמואל
2 דויד
2 ישראל
2 שלמה
2 יוסף
2 דוד
2 יום טוב
2 משה
2 יעקב
2 מאיר
2 דוד
2 אריה
2 יהושע
2 נחמן
2 משה
2 משה
2 יצחק
2 ישראל
2 שלמה
2 יעקב
2 דב
2 יוסף
2 דוב
2 דוד
2 גד
2 שלמה
2 שמחה
2 דב
2 יהודה
2 יעקב
2 אריה
2 אברהם
2 חיים
2 ישראל
2 שרגא
2 לאה
2 שמואל
2 אליהו
2 דוד
2 אריה
2 שמאי
2 אברהם
2 דוד
2 אשר
2 אהרן
2 חיים
2 צבי
2 מאיר
2 אברהם
2 ישראל
2 משה
2 חנינא
2 אהרון
2 צבי
2 משה
2 יוסף
2 שרגא
2 יעקב
2 בהיה
2 אברהם
2 גדעון
2 גדעון
2 דוד
2 סמי
2 צפורה
2 יצחק
2 יצחק
2 אדולף
2 מנדל
2 אלעזר
2 שמעון
2 ליאוניד
2 ירחמיאל
2 מינה
2 טוביה
2 שולמית
2 צבי
2 יוסף
2 שמואל
2 מנשה
2 זאב
2 אברהם
2 מרדכי
2 צבי
2 פנחס
2 ולטר
2 חיים-דוד
2 משה
2 דב
2 דב
2 יואל
2 משה
2 יחיאל
2 שמואל-דב
2 ישראל-משה
2 רפאל
2 יעקב-אריה
2 מרדכי
2 מאקס
2 משה
2 דב
2 זאב
2 בנימין
2 משה אפרים
2 שמואל
2 אברהם
2 ראובן
2 יהושע
2 ישראל
2 נחום
2 חיים
2 מיכאל
2 אהרן
2 אליעזר
2 זאב
2 אמנון
2 מרדכי
2 אליעזר-יצחק
2 אלכסנדר
2 שמואל
2 רפאל
2 אליהו
2 משה
2 משולם
2 יצחק
2 משה-אליהו
2 שמאי
2 אביגיל
2 אורי
2 בועז
2 צבי
2 זרח
2 אלימלך-יצחק
2 יוסף
2 פנינה
2 אהרון
2 רוברט-לסטר
2 ישראל
2 זאב
2 יוסף
2 פנחס יצחק
2 יוסף
2 יהודה
2 חיים
2 יצחק
2 אריה-יחזקאל
2 מאיר
2 מאיר
2 אהוד
2 עמנואל
2 מאיר
2 אריה-יהודה
2 ברוך
2 יוסף
2 דוד
2 אברהם
2 נתן
2 חנן
2 אברהם
2 שרגא
2 ישראל
2 עדה
2 יעקב
2 משה
2 ישעיהו
2 עובדיה
2 אברהם
2 נסים
2 משה
2 ברוך
2 דוד
2 עודד
2 יהודה-חיים
2 מאיר
2 יוסף
2 אנריך
2 שלמה
2 ניסים
2 דניאל
2 יעקב
2 כאיד נמר
2 מאיר
2 יהודה
2 יצחק
2 נסים
2 בנימין
2 אליהו
2 מאיר
2 יהושע
2 אברהם
2 חיים
2 שמריהו
2 מרדכי
2 שבתאי
2 צבי
2 ישראל
2 ירוחם
2 אילה
2 ראובן
2 איסר
2 ישראל
2 אליהו
2 יעקב
2 ניסן
2 עזרא
2 יעקב
2 אהרן-טוביה
2 יחיאל
2 אלעזר-זאב
2 אריה
2 דב ברל
2 אליהו
2 נחום
2 נעמי
2 ישראל
2 חיים
2 יוסף
2 אליהו
2 יעקב
2 שמעון
2 זבולון
2 יואל
2 מרדכי
2 שמואל
2 אריה
2 יונה
2 אברהם
2 אברהם
2 אברהם
2 אהרן
2 אמציה
2 אשר
2 דניאל
2 חיים
2 ידידיה-אפרים
2 יחזקאל
2 יעקב
2 יעקב
2 מאיר
2 מיכאל
2 משה
2 משה-זאב
2 נסים
2 צבי
2 רפאל
2 צילה
2 אליהו
2 אברהם-יהודה
2 יוסף
2 שלום
2 אהרן
2 יעקב
2 מנחם
2 אליהו
2 יצחק
2 דוד
2 יעקב-שבח
2 הוגו
2 יוסף
2 לודביג
2 אפרים
2 בתיה
2 יצחק
2 מתתיהו
2 שבתאי
2 שמואל
2 בן-ציון
2 דוד
2 זכריה
2 יצחק
2 דן
2 ולדימיר
2 דב
2 יחזקאל אמיל
2 דוד
2 יצחק
2 אהרון
2 חובב
2 ישעיהו
2 אליהו
2 מישאל
2 מרקו
2 מתתיהו
2 אריה
2 גרשון
2 יצחק-ירמיהו
2 אברהם
2 ברוך
2 יהודה
2 יוסף סבטו
2 מיכאל
2 מרדכי
2 עמנואל
2 דוד
2 נתן
2 שמעון
2 אליעזר
2 דוד
2 אליעזר
2 גרשון
2 יהודית
2 יוסף
2 שמעון
2 לוי
2 יוסף
2 אליהו
2 דניאל (דשקה)
2 משה
2 שלמה
2 מאיר
2 דוד
2 חיים
2 חנה
2 יחיאל נתן
2 אריה
2 אברהם
2 יעל
2 מרדכי
2 פנחס
2 תמר
2 מרק
2 רחל
2 אליהו
2 יצחק
2 מרדכי
2 קרל
2 אריה
2 בלה
2 שיינדל
2 יעקב
2 שרגא
2 אברהם
2 נפתלי
2 יצחק
2 יעקב
2 אברהם-חיים
2 יוסף
2 יחזקאל
2 שבתאי
2 ראובן
2 אברהם יצחק
2 גדעון-יהושע
2 אמנון
2 דוד
2 אפרים
2 בצלאל
2 שמעון
2 מתתיהו
2 נחום
2 נתן
2 יאיר
2 שאול
2 צבי
2 בנימין
2 דבורה
2 משה
2 אריה
2 זאב
2 קלמן
2 שמשון
2 אליעזר
2 ראובן
2 אליהו
2 שבתאי
2 הרברט
2 ארווין
2 אלפרד
2 יהודה
2 משה
2 יגאל
2 זוסיה
2 שמשון
2 משה-אברהם
2 ישראל-יצחק
2 מיה
2 נוח
2 יצחק
2 עמיאל
2 מכסימיליאן
2 יוסף
2 חיים
2 הלל
2 צבי-אלימלך
2 יונה
2 עמיאסף
2 מאיר
2 יוסף
2 הוגו
2 יעקב
2 רפאל
2 יוסף
2 מאיר
2 נתן
2 שמואל
2 צבי
2 מרדכי
2 דוד
2 מרדכי
2 גבריאל
2 אשר
2 יעקב
2 צבי
2 ברל
2 מכס
2 אמנון
2 מצליח
2 ארתור
2 לוי
2 רבקה
2 דב
2 מאיר חיים
2 דוד
2 שלום
2 גדליהו
2 יצחק
2 מיכאל
2 מיכאל
2 אברהם צבי
2 יעקב
2 שמעון
2 אבא
2 יוסף
2 גד
2 מרדכי
2 אברהם-יצחק