חטיבת אלכסנדרוני (חי"ש)

2 חנוך
2 חיים
2 אליעזר
2 מנשה
2 יצחק
2 צבי
2 שלום
2 מיכאל
2 אריה
2 מנחם
2 יוסף
2 יעקב
2 משה
2 נח
2 נתן
2 יהודה
2 יצחק
2 גבריאל
2 יששכר
2 מרדכי
2 דוב
2 אריאל
2 ישעיהו
2 יצחק
2 אלכסנדר
2 ישראל
2 משה
2 אברהם
2 נפתלי
2 בנימין
2 אברהם
2 אליעזר
2 אריה
2 שמעון
2 יוסף
2 יהושע
2 משה
2 ישי
2 אריה
2 יוסף
2 יעקב
2 מאיר
2 דב-אהרן
2 ישראל
2 צבי-אריה
2 יהודה
2 גדעון
2 ברוך
2 שלמה
2 נחום
2 אלפרד
2 שלמה
2 דניאל
2 יעקב
2 אהרן
2 מיכאל
2 דב "ברלה"
2 רפאל
2 אריה
2 יעקב
2 מנחם
2 משה
2 יצחק
2 משה
2 רחמים
2 אוריאל
2 דב
2 שמואל
2 אשר
2 פלטיאל
2 יצחק
2 אהרן
2 אריה
2 אריה
2 שלמה-יעקב
2 זאב
2 זלמן
2 מאיר
2 מרדכי
2 עודד
2 יצחק-נפתלי
2 אברהם
2 ישעיהו
2 פרץ
2 אליהו
2 יצחק
2 פישל-יוסף
2 אשר-שאול
2 רחמים
2 מנחם
2 יחיה
2 יצחק
2 משה
2 אברהם
2 אברהם
2 יוסף
2 ברוך
2 מרדכי
2 אבשלום
2 צבי
2 צבי
2 יעקב
2 גדליהו
2 אליהו
2 יוסף
2 חיים-מאיר
2 ליפא
2 דב
2 בצלאל
2 אליעזר
2 עקיבא
2 זוסיה
2 בן-ציון
2 עמינדב
2 אורי
2 ישראל
2 אפרים-יעקב
2 צבי
2 אהרון
2 קרל
2 אריה
2 שמחה
2 אפרים-פישל
2 מיכאל
2 יצחק
2 מאיר
2 שלמה
2 אברהם
2 יואב
2 שלום
2 עזרא
2 יעקב
2 חיים
2 מרדכי
2 שלמה
2 בנימין
2 ישראל-יהושע
2 מנדל
2 יוסף
2 יהודה
2 שלמה
2 משה
2 אורי
2 יצחק
2 יעקב
2 גרשון
2 יהודה
2 יצחק
2 יהודה-ישראל
2 פישל-אליקום
2 יוסף
2 מנחם
2 יעקב
2 נחום
2 צבי
2 צבי
2 ישראל
2 פרץ
2 שרגא
2 שמעון
2 אליהו
2 מרדכי
2 אהרון
2 שלום
2 שלום
2 משה
2 צבי
2 יצחק
2 מנחם
2 שלום
2 חנן
2 שלמה
2 בנימין
2 צבי
2 עמירם
2 יצחק
2 יוסף
2 יוסף
2 אליהו
2 יוסף
2 משה
2 מרדכי
2 נתן
2 גור
2 יצחק
2 שמשון
2 אברהם
2 ברוך-חיים
2 דוד
2 יצחק
2 יצחק-משה
2 נתן
2 פנחס
2 פנחס
2 אברהם
2 יהודה
2 משה
2 שמואל
2 בנימין
2 יצחק
2 יעקב
2 יעקב
2 זאב
2 משה (משהל'ה)
2 עודד
2 חיים-לוי
2 יצחק
2 דוד
2 יצחק
2 דוד
2 זאב
2 משה
2 יצחק
2 יהודה
2 בנימין
2 משה
2 יעקב-שלמה
2 צבי
2 משה
2 אברהם
2 שלמה
2 מרדכי
2 יצחק
2 מתתיהו
2 שמעון
2 נתן
2 נפתלי
2 יוסף
2 אפרים
2 שלמה
2 יעקב
2 דוד
2 דב
2 יעקב
2 אביגדור
2 צבי
2 חיים
2 משה
2 יוסף
2 ישעיהו
2 ירחמיאל
2 יוסף
2 יגאל
2 דוד-זלמן
2 נפתלי
2 יוסף
2 ישראל
2 אברהם
2 חיים
2 שלום
2 אברהם
2 שלום
2 מאיר
2 יחיאל
2 רמי
2 אריה
2 דב
2 אריה
2 ראובן
2 אברהם
2 יעקב
2 צבי
2 ברוך
2 שמחה
2 אליהו
2 בנימין
2 בנימין
2 נחום
2 מתתיהו
2 יהודה
2 אברהם
2 שמחה
2 נתן
2 שלמה
2 יצחק מנדל
2 ישראל
2 בנימין
2 מאיר
2 גדעון
2 אריה
2 יאיר
2 יששכר
2 שלום
2 צבי
2 אברהם-יצחק
2 ישראל
2 יעקב
2 מיכאל
2 אברהם
2 משה
2 אליהו
2 משה
2 ידידיה
2 מאיר
2 אליעזר
2 זכריה
2 מאיר
2 יחזקאל
2 יצחק
2 אברהם
2 אליעזר
2 יצחק
2 דוד
2 צבי
2 יהודה
2 יגאל
2 דוד
2 יוסף
2 אריה
2 מרדכי
2 שרגא
2 משה
2 יעקב-ישעיהו
2 יחיאל
2 אברהם
2 רפאל
2 שמואל
2 יהורם
2 מרדכי
2 יחזקאל
2 יוסף
2 לוטי
2 יצחק
2 משה
2 יעקב
2 יוסף
2 זכריה
2 משה
2 משה
2 דוריאן
2 שלמה
2 חיים
2 אשר
2 הלל
2 משה
2 חיים
2 שלום
2 עזריאל
2 אברהם
2 יונה
2 מנחם
2 שלמה
2 יגאל
2 אברהם
2 ברוך
2 קלמן
2 חיים יצחק
2 אברהם
2 נחמיה
2 אריה
2 דן
2 זאב
2 מרדכי
2 צבי
2 יצחק
2 נחום
2 אגון
2 קלמן
2 שמואל
2 בנימין
2 מנחם
2 פנחס
2 יוסף
2 יעקב
2 צבי
2 יוסף
2 יעקב