יחידת הנוטרים

2 ליאון
2 יעקב
2 הרצל
2 נתן
2 עמירם
2 עמור
2 אברהם
2 הרי
2 אלפרד
2 אליהו
2 צבי
2 זאב
2 ברונו
2 חיים
2 אליהו
2 יוסף
2 עקיבא
2 נחום
2 בן-ציון
2 יעקב
2 יוסף
2 יוסף
2 שלמה
2 יעקב
2 שלמה אברהם
2 יוסף
2 חיים
2 יעקב יוסף
2 חנוך
2 מרדכי-דוב
2 אברהם
2 אליעזר
2 בן ציון
2 דן
2 דב
2 ישראל
2 ישראל
2 שמואל
2 בן-ציון
2 ברוך
2 שניאור
2 חיים
2 מנחם
2 פייבוש
2 יצחק
2 ישראל
2 יהושע-אליהו
2 אברהם
2 אליהו-מאיר
2 אברהם
2 מיכאל
2 זכריה
2 אריה
2 יוסף
2 צבי
2 יוסף
2 מתתיהו
2 דב
2 אליהו
2 נתן
2 אריה
2 ישראל
2 יעקב
2 חיים
2 משה
2 מנחם
2 נדב
2 מיכאל
2 שמעון
2 יוסף
2 שלום
2 יוסף
2 אליעזר
2 יוסף
2 אריה
2 צבי
2 מאיר
2 שלמה
2 מיכה
2 פסח
2 נחמן
2 שבח
2 צבי
2 אברהם
2 מיכאל
2 ברוך
2 אשר
2 יעקב-נחמן
2 אברהם
2 אוריאל
2 מאיר
2 יהונתן
2 ישראל
2 חנן
2 קלמן
2 פרנץ וילהלם
2 עמישלום
2 ישראל
2 יוסף
2 בנימין
2 גדעון
2 שלמה
2 משה
2 רפאל
2 יוסף
2 משה
2 משה
2 יוסף
2 ישראל
2 מכס
2 משה
2 משה אלעזר
2 יוסף
2 זאב
2 ישראל
2 יוסף
2 מיכאל
2 מרדכי
2 חיים
2 משה
2 נחמן
2 יאיר
2 יאיר
2 בצלאל
2 משה
2 אוטו
2 אליעזר
2 זאב-עמנואל
2 אליעזר
2 יצחק
2 מאיר
2 חיים
2 יוסף
2 שמעון
2 ברוך
2 דניאל
2 גרשון
2 מרדכי
2 דוד-שלמה
2 יוסף
2 אליהו
2 מאיר
2 שלמה
2 אהרון
2 אהרון אריה
2 אלימלך
2 יוסף (ז'אן)
2 נפתלי-חיים
2 יוסף
2 יצחק
2 שמואל
2 יעקב
2 שמואל
2 יעקב
2 שלמה
2 ישראל
2 זאב
2 מנחם
2 דוב
2 יואל
2 ישראל