השומר

2 דב
2 אברהם
2 בנימין
2 משה
2 חנניה
2 דבורה
2 יצחק
2 דוב
2 יצחק
2 אפרים
2 דוד
2 צינה שושנה
2 יוסף-צדוק
2 יהודה
2 בן ציון
2 יחזקאל
2 דוד
2 מנדל
2 דוד
2 אלעזר
2 יהודה
2 שרה
2 ברוניה
2 ישראל
2 אליעזר
2 יקותיאל
2 בני
2 יוסף
2 אשר
2 ישראל
2 אנשל
2 חיים
2 יהודה
2 דב