משטרת ישראל

2 אליהו
2 שמעון
2 יצחק
2 חיים
2 נחום
2 דוד
2 יהודה
2 משה
2 אהרון
2 אליהו
2 יהושע
2 משה
2 נסים
2 זאב
2 ברוך
2 חיים
2 יששכר
2 יצחק
2 גרשם
2 שמואל
2 אריה-קלמן