חטיבת כרמלי (חי"ש)

2 מיכאל
2 רפאל
2 ישראל
2 צבי
2 יצחק
2 אברהם
2 נתן
2 משה
2 שלמה
2 איתן-מאיר
2 אברהם
2 יהושע
2 יעקב
2 ישראל
2 יוסף
2 יצחק
2 אליהו
2 משה
2 סעדיה
2 ישעיהו
2 חיים
2 זוהר
2 עקיבא
2 חיים
2 צבי-מיכאל
2 יוסף
2 יחיאל
2 נפתלי
2 אמון
2 ישראל
2 נפתלי
2 יצחק
2 יהודה
2 אברהם
2 משה
2 דוב
2 יוסף
2 מרדכי
2 אברהם
2 ארנסט
2 ישראל
2 משה-אריה
2 אליעזר-משה
2 מאיר
2 זאב
2 שרגא
2 ישראל
2 מנחם
2 מנחם
2 אברהם
2 שמואליק
2 גדעון
2 ישראל
2 אריה
2 חיים
2 רפאל
2 אברהם
2 פסח
2 אפרים
2 חיים
2 דוד
2 חיים
2 יצחק
2 זישה
2 אברהם
2 חיים
2 שמואל
2 חיים
2 חיים
2 יוסף
2 מנשה
2 סיני
2 גדליהו
2 בנימין
2 יעקב-יוסף
2 משה
2 שמואל
2 משה-זלמן
2 חיים
2 אברהם
2 יצחק
2 לסלו
2 יעקב
2 חיים
2 אברהם
2 אהרן
2 שמואל
2 אליהו
2 יעקב
2 הרי