חטיבת עציוני (חי"ש)

2 יהושע
2 שלמה
2 אהרן
2 יוסף
2 יוסף
2 נסים
2 צבי-מנחם אליעזר אוטו
2 ציון
2 אברהם
2 אליהו
2 יעקב
2 שמעון
2 מרדכי
2 יוסף-יצחק
2 שמעיהו
2 אליעזר
2 דוד
2 יוסף
2 שלום
2 יהודה
2 אברהם
2 אריה
2 יוסף-בנימין
2 דוד
2 שלום-אברהם
2 משה
2 משה
2 עובדיה
2 עובדיה
2 יהודה-אריה
2 יצחק
2 שמואל
2 יהושע
2 יהודה
2 יעקב
2 אברהם
2 משה
2 יוסף
2 צבי
2 משה-יצחק
2 אברהם
2 אליהו
2 שלום
2 עמנואל
2 יצחק
2 יהושע
2 יוסף
2 ראובן
2 רפאל
2 יקותיאל
2 משה
2 משה
2 עזריאל
2 יחיאל
2 שלום
2 יצחק
2 קלמן
2 חיים לייבוש
2 יהודה
2 שלמה-גבריאל
2 ברוך
2 מאיר
2 שמעון
2 זלפה
2 דב
2 אסתר
2 נחמן
2 זאב
2 מנחם
2 משה-שלמה
2 אברהם
2 מרדכי
2 אברהם-יצחק
2 יצחק
2 מאיר
2 יוסף
2 דוד